Forum

eller Registrera för att skapa inlägg och ämnen.

Strandskyddsutredningen 2020

Nätverket Rätt Strandskydd har lämnat in ett remissvar. Det har skickats ut till alla sympatisörer. Deadline för remissvaren var i början av maj 2021.