”Sverige illa ute som rättsstat”

Nationalekonomen Andreas Bergh tar i en fPlus-artikel föredömligt upp det som jag själv framhävt vid ett flertal tillfällen och som alla som tänker någon minut på saken inser men som statsmakterna i dag allt mer eroderar och ifrågasätter:

Utan ett starkt äganderättsskydd känner människor inte samma ansvar för att förädla och vidareutveckla sin egendom, vilket är själva drivkraften bakom ett blomstrande företagande och ett samhälle som driver utvecklingen framåt med innovationer, resonerar han.
– Möjligheten att förr eller senare få kamma hem vinsten ger ägaren en stark drivkraft att se till att verksamheten drivs så effektivt som möjligt. Man vårdar det som är sitt och då ökar värdet, säger han.”

Vidare:

”– Politiker talar ofta om frihandel och export som förklaringen till ett lands välstånd. Men äganderätten är själva grundbulten för ett lands ekonomiska framgång. Att det finns en överenskommelse om vem som äger vad är avgörande för företagande och ett effektivt resursutnyttjande, säger han och får stöd i forskningen.”

Här har vi ett exempel på hur det barkar utför:

”– Ett medelstort brittiskt tillverkande företag med några tusen anställda ville etablera ett dotterbolag i EU, inför utträdet ur unionen. De tittade först på Sverige. Men inför etableringen blev de varse om hur staten hanterar bland annat svenska markägare, och hur staten övertar ärenden från domstolar i tillståndsprövningar – uppenbara äganderättskränkningar. De valde Danmark i stället, säger han.”

Hanteringen av Preems utbyggnad i Bohuslän är ett annat, där staten gått in och kapat ett ärende från domstolarna, som de i högtidstalen säger ska vara oberoende. En politisering av ett ärende som det anstår en diktatur. Situationen är allvarlig kanske rent av alarmerande. Affärsjuristen Claes Sjölin:
– Det är illa ute med Sverige som rättsstat. Jag ser hur både svensk grundlag och Europakonventionen allt oftare kränks i äganderättsfrågor.

Och så det där med strandrätten:

”– Som en blixt från klar himmel beslutade regeringen att utöka strandskyddet från 100 till 300 meter. Det gäller från varenda liten bäck. Flera markägare har hört av sig till mig och berättat hur rättslösa de är, både enskilda individer och företag, säger han.” Han beskriver bland annat ett fall där ett äldre par i Södertäljetrakten hade investerat sitt livs besparingar i en tomtmark, men fick se marken förlora i värde på ett ögonblick.”

Sorglig utveckling, ytterst obehagligt – och djupt samhällsdestruktivt.

Fler exempel på hur det kan gå till i utförsbacken lämnas i den nämna fPlus-artikeln som du hittar här >>

Sprid den gärna.

 

P.S.
Påminner om årsavgiften för 2020 för att kunna fortsätta kampen mot detta vansinne!

Se här för detaljer >>

 

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.