Styrelsen

Styrelsen består sedan årsstämman i augusti 2020 av följande personer:

Leif V Erixell ordf.

Bengt Holmgren vice ordf./Kassör

Gunilla Edelstam

Bo Hansson

Erik Lidström

Nils-Eric Sandberg

Andreas Jansson

.

Kontakta styrelsen: info @ mrrs.se (skriv ihop vid sändning)

Tidigare ordförande i MRRS:

1974–1990   Gustaf Petrén, regeringsråd

1990–1993   Andres Küng, författare och debattör

1993–1994   Allan Ekström, hovrättsråd och riksdagsman

1994–1997   Brita Sundberg-Weitman, lagman

1997–1998   Gustaf Lagerbjelke, hovrättsråd

1998–2007   Anita Enflo, fil dr teoretisk fysik

2007–2016  Dick Erixon, företagare och debattör

2016–             Leif V Erixell, författare, företagare och debattör