MRRS – nu på youtube

Nu finns ett par videor som redovisar en föreläsning om det kommunala självstyret, migrationen och det demokratiska underskottet som hölls i Stockholm i Mars 2017. De har en enkel teknisk kvaltet, men alla är vi barn i början. Det gäller att fokusera på innehållet…

Nästa på tur är en video som visar den föredragning om äganderätten, strandskyddet och allemansrätten som hölls av undertecknad vid den förra stämman 27/4-17.

Återkoppla gärna med synpunkter på info@mrrs.se  eller ännu bättre kommentera konstruktivt direkt på youtube.

Del 1. Det kommunala självstyret hittar du här >>

Del 2. Det kommunala självstyret, migrationen och samhällskontraktet hittar du här >>