MRRS – nu på youtube

Här>> en video från den av MRRS arrangerade EU-debatten i början av 2024.

Och här>> finner Du MRRS egen youtubekanal.
Några dolda pärlor där, bland annat en föreläsning om det kommunala självstyret, migrationen och det demokratiska underskottet som hölls i Stockholm i Mars 2017. De har en enkel teknisk kvaltet, men alla är vi barn i början. Det gäller att fokusera på innehållet…

Här finns också en viktig video om äganderätten, strandskyddet och allemansrätten som hölls av ordföranden Leif v Erixell vid stämman 27/4-17.

Återkoppla gärna med synpunkter på info@mrrs.se  eller ännu bättre kommentera konstruktivt direkt på youtube och sprid länkarna.