Medborgarrättspriset 2019!

Motivering
Utifrån ett medborgarrättsligt och frihetligt perspektiv har pristagaren analyserat och  kritiserat företeelser och personer som på goda grunder kan anses hota ett fritt och väl fungerande demokratiskt samhälle. Till exempel: försök till inskränkningar av yttrandefriheten, angrepp på äganderätten och marknadsekonomin, kvoteringspolitik, intolerant sektbeteende inom miljörörelsen samt postmoderna anti-upplysningsidéer inom akademin och kultursfären.

Priset består av ett diplom och en summa av SEK 25.000:-

Här är en länk till några av Henrik Jönssons skarpa och upplysande inlägg i samhällsdebatten.
Äkta folkbildning!  >>

Prisutdelningen
Prisutdelning kommer att ske på MRRS stämma 25 april kl. 19.00 i Stockholm då Henrik även kommer att hålla ett anförande i ett aktuellt ämne. Kom och ta ett ”glas vin med Henrik”. Endast 150:- Kaffe och ett glas vin ingår! Medlemmar (som betalt årsavgiften) går in gratis.

Anmäl dig här för att lyssna på Henrik: info@mrrs.se (du får då också reda på adressen).
OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

Om MRRS
Vår uppgift är att verka för  en ökad maktdelning inom staten, förstärka medborgarnas inflytande i demokratin,  stärka och skydda de  grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter såsom: yttrandefriheten, äganderätten, näringsfriheten, rätten till ostört privatliv/hemfrid samt även säkerställa likhet inför lagen samt allmänt befordra medborgerlig rättstrygghet och rättssäkerhet.

Stöd oss, donera, bli medlem! (Här>>)
_________________________________________________

Plusgiro: 19 69 92- 2  | Swish: 1230364281