Promemoria till grundlagsutredningen

Innan man försvårar ändringar av grundlagen bör man först skapa en verkligt frihetlig och medborgartillvänd grundlag. Den senaste grundlagsutredningen kommer med en del bra förslag kring rättsväsendet men det är otillräckligt. Mer måste göras för att röja ut resterna av  de kollektivistiska, anti-meritokratiska, äganderättsfientliga, centralistiska och paternalistiska paragraferna i grundlagarna från 1970-talet.

Du hittar förslagen från MRRS  här>>.