Start

Hur mår svensk demokrati?

Frågan är berättigad. Inte minst i ljuset av politikernas uppenbara oförmåga att samla sig och lösa svåra samhällsproblem som gängkriminalitet, bristande integration, köer inom sjukvården och en skola där kaos tycks vanligare än ordning. Lägg till detta den maktägande elitens oförmåga att stärka och värna statens kärnfunktioner som polis och försvar. Grundläggande rättigheter som äganderätt och yttrandefrihet är under attack och urholkas.

Genom debattinlägg, skrifter, seminarier och andra projekt – som Medborgarrättspriset –vill Medborgarrättsrörelsen i Sverige (MRRS) – påverka både den allmänna opinionen och de politiska partierna i avsikt att stärka och förbättra rättssäkerheten, de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna och vårt demokratiska statsskick.

Ur stadgarna:

”Medborgarrättsrörelsens ändamål är att stärka medborgarnas frihet och rättssäkerhet genom folkstyre vars författning bygger på maktdelningslärans principer

___________________________________________________________

Vinnare av Medborgarrättspriset 2018–2021:

Läs mer här >> och  stötta oss så vi kan fortsätta
uppmuntra de kämpande medborgare som bedriver
opinionsbildning för sanning, frihet och rätt.