Start

Hur mår svensk demokrati?

Frågan är berättigad. Inte minst i ljuset av att våra politiker haft enorma svårigheter att lösa sådana problem som gängkriminalitet, bristande integration med tillhörande utanförskap, bidragsberoende, köer inom sjukvården och en skola där kaos och våld inte sällan ersätter ordning och studiero. Grundläggande rättigheter som äganderätt och yttrandefrihet har varit under ständig attack och urholkats.

Genom debattinlägg, skrifter, seminarier och andra projekt – som t.ex. Medborgarrättspriset –vill Medborgarrättsrörelsen i Sverige (MRRS) – påverka både den allmänna opinionen och de politiska partierna i avsikt att stärka rättssäkerheten och rättstryggheten för Sveriges medborgare, värna den nationella sammanhållningen och de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna  såsom äganderätten och yttrandefriheten samt förbättra vårt demokratiska statsskick i enlighet med maktdelningens  och  folkstyrets principer.

Ur stadgarna:

”Medborgarrättsrörelsens ändamål är att stärka medborgarnas frihet och rättssäkerhet genom folkstyre vars författning bygger på maktdelningslärans principer

___________________________________________________________

Vinnare av Medborgarrättspriset 2018–2023:

/Läs mer här >> och  stötta oss så vi kan fortsätta
uppmuntra de kämpande medborgare som bedriver
opinionsbildning för sanning, frihet och rätt./