Nytt nummer av Medborgarrätt!

Nummer 4-17 av  Medborgarrätt 2.0 bifogas!

Vi avhandlar bland annat:

”Östlingdrevet”

”#Metoo-dreven”

Medborgarskapet

Rättsvidriga förslag inom sex- och samlevnad

Alla MRRS medlemmar tillönskas ett Gott nytt 2018!

Mycket står på spel nästa år. Det finns väldigt mycket kvar att göra när det gäller att bevara och återställa frihet och rättstrygghet i Sverige samt när det gäller att skapa en i dessa och andra avseenden bättre och mer demokratisk grundlag, med ett större medborgarinflytande.  Låt oss hoppas att vi hösten 2018 kan trycka på knappen ”Omstart Sverige”! Inte en dag för tidigt i så fall.

Här är nr 4-17 av vår “minitidskrift”  >>   MRRS_4-17

 

Regeringsformen (RF) behöver reformeras – ett buggigt operativsystem


Bilden till vänster är en illustration.
Det är inget fel på din dator/mobil.

 

 

 

RF har genom åren starkt kritiserats av många och författarna till den föreliggande artikeln menar att det är en illa skriven författningstext som många gånger motverkar sina syften och i vissa fall är direkt skadlig.

Artikeln som länkas nedan behandlar bl.a.:

  • Att det kommunala självstyret har gjorts till en chimär.
  • Att multikulturalism som den uttrycks är skadligt splittrande och i strid med FN:s flyktingkonvention.
  • Att svenskan ska vara det sammanhållande språket och att staten ej ska stötta hemspråksundervisning.
  • Att meritokrati och personligt ansvar måste gå före kvoteringar och kollektivism.
  • Att förhållandet mellan allemansrätt och äganderätt är tvetydigt och alltför inskränkande.
  • Att villkoren för att erhålla medborgarskap bör skärpas och regleras i grundlagen.
  • Att RF behöver uttrycka en tydlig rågång mellan staten och det civila samhället.
  • Att RF åsidosätter jämlikhet, eller likhet inför lagen, och anbefaller könsdiskriminering i vissa fall.
  • Att RF utan att närmare definiera begreppet säger att demokrati ska gälla för alla företeelser i samhället. Ett försåtligt sätt att uttrycka saken som t.ex. kan användas för att socialisera produktionsmedel enligt kommunistisk modell.
  • Att staten enligt RF ska ha ansvar för den privata personliga välfärden, ekonomin och kulturella utvecklingen, vilket snarast är totalitära tankegångar som måste rensas ut.

Artikeln hittar du här.

PS

Denna text är skriven tillsammans med Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé. ”Bulken” i texten får väl anses vara av undertecknad men Ilan Sadé har kommit med många fruktbara inpass. En viktig anledning att skriva detta tillsammans med Medborgerlig Samling är att det är det enda parti som verkar ta de så viktiga konstitutionella frågorna på allvar. Varhelst dessa frågor kan spridas och diskuteras desto bättre.