Om MRRS

 

Det är dags att på allvar försöka åtgärda det faktum att Sverige har gått in i en återvändsgränd. Politikerna förbrukar enorma resurser utan att problemområdena i samhället som skola, försvar, rättsväsende, integrationen med mera nämnvärt förbättras – snarare tvärtom, de flesta utvecklingskurvor pekar nedåt. Det som krävs nu är en fördjupad demokrati med nya spelregler för politiken som dels kan ge fler genomtänkta beslut och dels en större personlig ansvarighet hos politikerna. Sverige behöver uppgradera sitt operativsystem – konstitutionen – och därefter en omstart. Läget är allvarligt men inte hopplöst. Det är hög tid att påbörja resan mot en genomgripande svensk reform .

Sverige behöver därför ett nytt konstitutionellt ramverk för politiskt beslutsfattande med bättre incitament för ett kompetent ledarskap; ett system byggt på en djupare och friare demokrati, ett större inslag av maktdelning, ett starkare rättssamhälle, tydliga gränser för statens verksamhet samt ett större inslag av personlig ansvarighet i det politiska ledarskapet.

Det är det vi ,tillsammans med dig,  vill arbeta för. Anslut dig till den växande Medborgarrättsrörelsen i Sverige.

Facebook Comments