Om NRS

Nätverket Rätt Strandskydd, NRS

Strandskyddslagen tillämpas idag på ett sätt som i praktiken innebär att marken tillhör staten: en expropriation utan ersättning. Allmänheten får nyttja den lika väl som ägaren. Vill han bygga något, krävs dispens från kommun eller länsstyrelse. Sådana beviljas mycket restriktivt.

Det är att vända bak-och-fram på äganderätten, vilket inte accepteras enligt Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna. Den innehåller ett tydligt skydd för äganderätten. Konventionen är överordnad svensk lag sedan 1/1 1995, men den svenska strandskyddslagen har inte anpassats därefter. Berörda myndigheter har visat sig inte förstå vad Konventionen innebär. Klicka på “Grunder” i menyn för utförligare information.

NRS vill erbjuda intresserade ett forum för att utbyta erfarenheter, distribuera aktuell information och samordna aktioner för att påverka utvecklingen. Denna hemsida är öppen för envar, man kan klicka nedan för att – utan kostnad – få mail med löpande uppdateringar. Registrerade listmedlemmar får tillgång till flera nätsidor, med innehåll som vi utvecklar vartefter behov uppstår.

NRS uppskattar möjligheten att röra sig fritt i skog och mark liksom att det finns stränder att tillgå, men att en förnuftig balans krävs, för att skapa största nytta. Då skall markägaren kunna lita på grundläggande rättvisa enligt konventionen. Där det är många som önskar nyttja en strand, anser vi att stat eller kommun skall köpa upp lämplig mark, som görs till allmänning.

Bengt Holmgren
Samordnare

Kontakt och organisation
Nätverket för Rätt Strandskydd saknar fast organisation, stadgar eller medlemsavgift. Nätverket leds av förtroenderådet som består av:

Bengt Holmgren
Gunnar Wiktorsson
Pehr Lagerman
Jan Ulvås
Staffan Paues

Kontakt: rattstrandskydd@gmail.com

Anmäl dig kostnadsfritt till nätverkets mejllista: rattstrandskydd@gmail.com

Facebook Comments