Principvidrig grundlagsändring förbereds

Regeringen vill ändra i  tryckfrihets­förordningen (TF) och yttrandefrihets­grundlagen (YGL) man vill bl.a. bryta en grundläggande princip om att inte tillåta censur på förhand. Avsikten är att begränsa mediala aktörers rätt att t.ex. lämna ut etnicitet och nationalitet på kriminella personer eller publicera fakta som att någon viss person skulle hysa islamistiska eller terrorvänliga åsikter (“religiös eller politisk övertygelse”). Locket ska läggas på – och denna gång hårt.

Tunga remissinstanser som JK och Hovrätten är mycket kritiska.

Hovrättsrådet Katarina Rikte t.ex. skräder inte orden:
– Det man gör med de här bestämmelserna är att man öppnar ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet. Därför säger vi att såhär kan man inte göra. Det går inte! utbrister hon.

Det är inte så att man får publicera eller yttra vad som helst i ett grundlagsskyddat medium. Man får publicera vad som helst, men man kan straffas i efterhand för vissa publiceringar, förtydligar Rikte.

Man får inte ingripa mot något som ska publiceras i ett grundlagsskyddat medium innan det är publicerat, det är helt grundläggande.

(Citat från intervju i Nyheter idag)

Delar ut förslagstexten:

Som vanligt när det gäller grundlagsändringar så försöker tyvärr våra politiker smyga under radarn – tills faktumet är fullbordat efter ett mellanliggande riksdagsval – och det får de ofta medial hjälp med, d.v.s. det talas i mycket små bokstäver om detta i det vi kallar Main Stream Media (MSM) inklusive Public Service. Den som tycker detta är konstigt när det rör själva fundamentet för deras egen verksamhet har ju helt rätt, men den reaktionen utgår ifrån att journalister och redaktörer inom nämnda media verkligen vill värna det fria ordet i bred och tolerant bemärkelse och inte bara de ord om stöder deras egen politiska ideologi, som vi vet av undersökningar inte är övervägande liberal.

Mediaredaktörer i stora mediahus knyter alltså munkavle på sig själva i denna viktiga fråga. I stället får vi läsa om dessa inbrott i våra grundlagar i s.k. ”alternativa media” d.v.s. media som har som policy att utan skygglappar spegla de problem med bl.a. den exempellöst stora invandringen de senaste åren för med sig och som MSM antingen vägrar att ta upp eller också tonar ned krafigt om de inte direkt förnekar att de skulle finnas några stora problem.

Som Ilan Sade, partiledare för Medborgerlig samling, påpekar i en belysande artikel i Sydsvenskan >> så tycks samtliga partier i utskottet vara överens om att driva igenom detta – tvärs emot tunga instanser som verkligen kan de här frågorna som t.ex. nämnda hovrättsråd. Detta är faktiskt ganska obehagligt och ger en liten föraning hur det skulle vara att leva i en begynnande diktatur där hela maktapparaten är beredd att begränsa dina friheter och du har ingenstans att vända dig. Ingen opposition tar ditt parti eller din oro på allvar.

Som sagt: de allra flesta tunga remissinstanser är kritiska med det finns några flagranta exempel på motsatsen. Stockholms universitets juridiska fakultet kommer ut som Hägerströmskt fäste (makt är rätt), Datainspektionen har uppenbarligen ingen respekt för yttrandefriheten och de principer som Rikte belyser (och kan således glömmas som seriös myndighet i dessa frågor) och Advokatsamfundet är det väl ingen som blir förvånad över att de är positiva. Det vilar en aura av rambergiana över hela förslaget.

Men nu är anden ut flaskan, inte minst tack vare Nyheter i Dag. Nu måste de olika partierna bekänna färg och inte komma undan med att ducka för bomseglet och för babords halsar segla genom valet med dessa principiellt mycket stora och mot grundläggande principer slående ändringar i våra grundlagar, som i så fall träder i kraft 2018 efter valet.

Se intervjun med Katarina Rikte här >>