En omogen konstitution

Två  personer, som allmänheten knappt får veta något om, har utsetts till Justitieråd i Högsta domstolen. Där ska de döma och bl.a. sätta de så viktiga prejudikaten.
Se här >>

Av vad man kan se så är valet dels ett exempel på sedvanlig anti-meritokratisk könskvotering (Domarnämnden kommer regelmässigt med ett av varje könsdel som förslag oavsett bakomliggande meriter hos sökande) samt att ingen av kandidaterna gjort sig känd för ökatt inslag av folkligt deltagande i dömandet i form av t.ex. jurys för svårare mål. Båda är fast förankrade i ett anti-medborgerligt och anti-naturrättsligt status quo (nuvarande system) och den ena har dessutom en tydligt socialdemokratisk profil.

Hur som helst.

Att utse justitieråd ska förstås inte tillfalla regeringen, med deras uppenbara incitament till politisering, utan av riksdagen efter en utförlig och publik hearing av kandidaterna. Riksdagen kan efter detta neka en kandidat varefter en ny måste utses.

Vidare måste den gravt politiserade Domarnämnden, som vaskar fram kandidaterna, (och som bl.a. har en majoritet ingående i det jävsintrikata statsfeministiska Hildanätverket. Läs mer om det här >> och här >>) ersättas med en institution med bredare inslag av både domare, advokater, riksdagsmän och medborgare.

Nuvarande system är konstitutionellt infantilt men belönar maktmanipulation.  Således försvaras det hårt av  S och övriga partier som bara låter det rulla på  och av andra för att de är konstitutionellt inkompetenta.

Så mycket som behöver korrigeras i vår konstitution.
Läs gärna mer om det i boken Omstart Sverige>>