Remisser och brev

Lagar för allemansrätt, strandskydd, hemfrid och äganderätt enligt Europakonventionen

Brev till justitieminister Beatrice Ask i februari 2012

Medborgarrättsrörelsen har i brev framfört krav på en utredning om äganderätten enligt Europakonventionen.

Sverige har fällts för brott mot konventionens egendomsskydd fler gånger, men lagstiftningen har inte rättats efter utslagen. Det märks tydligast när äganderätten kolliderar mot andra angelägna ambitioner, som allemansrätten och att skydda stränder från att bli avstängda för allmänheten.

När dessa frågor bereds har regering och riksdag låtit tjänstemän på myndigheter, som Naturvårdsverket, handlägga och besluta om hur gränsdragningen mellan olika angelägna intressen och värden ska se ut.

Vi anser detta vara fel. Uttolkningar av rättigheter är politiska och ideologiska. De måste beslutas av folkvalda i riksdag och regering.

Det är kontentan i det brev som Medborgarrättsrörelsen sänt till justitieministern.

Du kan läsa brevet och alla bilagor här:

  • Brev till justitieministern 2012-02-20
  • Bilaga 1: bakgrund
  • Bilaga 2: Gunnar Wiktorsson, författare, ger en sakkunnig genomgång av allemansrättens tillkomst med kritik av dess och strandskyddets tillämpning.
  • Bilaga 3: Gunilla Sellberg, miljöjurist, bilägger sitt yttrande över Naturvårdsverkets rapport av Sandell-Svenning.
  • Bilaga 4: Jonas Lönnroth, delger egna erfarenheter av målet Sporrong-Lönnroth där Sverige fälldes i Europadomstolen.
  • Bilaga 5: Per Gräslund, skärgårdsbo, ger synpunkter på mål och medel för att nå biologisk mångfald i skärgården, och betonar att samspel är bättre än maktspråk.

Facebook Comments