Stämman 2023 avslutad

Vi tackar alla som deltagit på årets stämma.

Stämmoprotokollet finner du  >>här.

Mvh

Styrelsen