”Underrepresenterad” och ”Spegla samhället” – en analys

“Båda begreppen i rubriken är centrala i den postmoderna identitetspolitiska retoriken och i det ”tänkande” som följer av det postmodernistiska kulturradikala credot sammanfattat (utifrån decennier av postmoderna texter) enligt följande: Västerlandet är i grunden en usel hegemonisk och kolonialt skändad civilisation – oaktat att det var väst självt som avskaffade slaveriet och att när nog alla medicinska, demokratiska och teknologiska framsteg som mänskligheten gjort emanerat härur. Denna eländiga händelse i mänsklighetens utveckling leds och har letts genomgående av ”vita män” Färgen vit är därför genomgående ett rött skynke…, den har en slags inneboende ondska för dessa ideologer oaktat att vita pigment är evolutionens sätt att optimera D-vitaminintag på nordligare ljusfattiga breddgrader.”

Eli Göndör:

Den dominerande uppfattningen i Sverige är förhoppningsvis att det inte går att utläsa människors ståndpunkter utifrån deras biologiska egenskaper eller sexuella preferenser utan att anses ha fördomar. Om det fortfarande är så och åsikter snarare än hudfärg anses spegla samhället, borde jakten på exotiska förtecken i syfte att skapa mångfald förkastas som fördomsfullt och rasistiskt.

Läs mer här >>

 

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.