Undermålig lagstiftning underkänns av domstol

Ni som fått vårt senaste nummer av Medborgarätt 2.0 (2-18) har också kunna läsa min ledare om den havererade lagstiftningen kring uppehållstillstånden för de ca 9000 afghanerna som saknar asylskäl.

Migrationsdomstolen i Malmö har nu i ett uppmärksammat fall underkänt denna lagstiftning, vilket i sig är närmast sensationellt. Men det är också hoppingivande ur en medborgarrättslig synvinkel. Om riksdagen fattar beslut som strider både mot internationella konventioner och övrig redan gällande lagstiftning och/eller grundlagen så är det bara positivt om domstolarna använder sin lagprövningsrätt – i väntan på en författningsdomstol.

Migrationsdomstolen i Malmö anser att lagen håller så låg kvalitet att den inte kan tillämpas. Lagtexten om sänkta krav vad gäller att kunna styrka sin identitet är inte möjlig att tillämpa, menar domstolen som alltså underkänner lagen.

Att en svensk domstol underkänner en lag stiftad av Sveriges riksdag är extremt ovanligt och jag kan inte på rak arm minnas om och i så fall när det tidigare har skett.

Samtidigt är det förstås ett grovt underkännande av regeringens lagstiftningsarbete. Trots Lagrådets avrådan valde ju regeringen att gå vidare till riksdagen med förslaget. Framför allt Socialdemokraterna lär förlora trovärdighet på detta.”

(Läs hela artikeln i ärendet här >> )

Så lär det bli. Om man bara för att behålla makten går näst intill fanatiska migrationsaktivister tillmötes (Mp) för vilka lagen, konventioner och konsekvenstänkande bara är ett onödigt hinder som man inte anser sig behöva ta hänsyn till, så inte bara FÅR man betala priset i opinionen man SKA göra det. Det är så en demokrati sållar ut inkompetent ledarskap och ger andra chansen att ta över.

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.