Stämman 2019 till handlingarna

MRRS årsstämma 2019 gick av stapeln den 25/4 på Studentpalatset, centralt beläget i Stockholm.

Höjdpunkten var förstås utdelningen av 2019 års Medborgarrättspris som gavs till Henrik Jönsson. Henrik gav därefter en mycket intresseväckande och uppskattad föredragning om vikten av entreprenörskap och den privata äganderätten. Han betonade särskilt vikten av att våga ta steget ut i det okända, att ta risker för det man tror på och att inte bli bekväm, vilket är kännetecknande för både individuell och samhällelig stagnation.

Den frihetlige folkbildaren Henrik Jönsson (till höger)
efter emottagandet av MRRS Medborgarrättspris 2019.

Ordf. i MRRS Leif V Erixell sekunderar.

Därefter höll den moderate riksdagsmannen Kjell Jansson ett kortare anförande om det utifrån äganderättens förvaltningsrätt helt urspårade strandrättsreglementet. Jansson lovade att arbeta för en förändring där äganderätten åter kan respekteras och människor kan bruka sin mark på ett friare sätt i enlighet med den privata äganderättens grundläggande syften, funktion och frihetliga motivering.

MRRS önskar Kjell Jansson lycka till i sitt viktiga arbete!

OBS.
De medlemmar som önskar ta del av stämmoprotokollet när det är klart samt årsredovisningen för 2018 kan mejla en begäran om detta till:
mrrs[snabel-a]info.se

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.