Släpps på grund av ringa eller oklar ålder…

Solna station 28/12-16

”– En skars i halsen, en i ryggen och en i bakhuvudet, säger Mats Eriksson vid Stockholmspolisen.”

De tilltalade släpps p.g.a. sin “ringa ålder” (“ensamkommande Afghaner”).

Bränner bilar: släpps nej, anhålls inte ofta inte ens p.g.a. sin ”ringa ålder” (Uppsala, Stockholm, Göteborg).

Rånar medborgare i Uppsala och Stockholm i parti och minut (ensamkommande marockaner) släpps p.g.a. “ringa” eller oklar ålder.
Medicinska ålderskontroller får inte göras i brottmål (dom i HD)!

Ett samhälle/stat som släpper ut förhärdade livsfarliga brottslingar i tonåren p.g.a. sin “ringa ålder” (eller dömer dem till löjeväckande låga “straff” med samma motivering) är ett djupt stört samhälle med en syn på personlig ansvarighet för sina handlingar som är både förklenande gentemot individen som handlar och destruktiv gentemot rättskänslan – och förstås farlig för medborgares liv, egendom och hälsa.

Att Ygeman & Co inte gör något radikalt åt dessa för alla parter destruktiva ungdomsrabatter är en stor skam.

Och Alliansen var är deras idéer kring detta? Är man rädd att få smisk av vänsterankare och statistikvrängare som Jerzy Sarnecki? Uppenbarligen är det något som håller dem tillbaka. De kanske rent av anser att situationen är tillfredsställande. I så fall ytterligare ett skäl att inte rösta på något av dess partier vid kommande val.

Lär mer här >> om konsekvenserna för hederliga medborgare av den giftiga kombinationen av brist på åldersbestämning och frigång för ”minderåriga”.

Medborgarrätten att kunna gå ut på stan kvällstid med en minimal risk att bli antastad, rånad och/eller misshandlas är långt ifrån säkerställd. Tvärtom den är uppenbarligen under avveckling. Riskerna ökar med varje dag som rättssystemet fallerar och tvingas kasta in  handduken på grund av en defekt och illa fungerande polis- och rättspolitik.

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.