Seminarium om det kommunala självstyret!

I ljuset av både utjämningsbidrag och ”kommuntvång” (tvånget att skapa bostäder och platser i skola m.m .för de kvoter av de migranter med uppehållstillstånd som staten lägger på kommunerna) så är det hög tid att belysa hur det står till med självstyret.

Vad säger grundlagen? 

Är samhällskontraktet hotat?Vad blir konsekvenserna på ekonomin i kommunerna när kommuntvånget ska realiseras?  Vad kan göras rent konstitutionellt för att förhindra en liknande situation i framtiden? Hur ser en kommunpolitiker på dessa frågor? 

Anmäl dig i dag genom att svara på info@mrrs.se  (förhandsanmälan krävs).

Datum21/3, 2017

Tid: 18.45-21.00

Plats: Norrtullsgatan, Stockholm (exakt adress meddelas vid anmälan)

//Programpunkter och hålltider.

”Det kommunala självstyret och migrationskrisen”.

ca 18.45  Grundlagen och det  kommunala självstyret 

Analys av det kommunala självstyret i allmänhet och kopplat till ”kommuntvånget” i synnerhet. Analys av etik och moral i migrationsdebatten visavi statens  och medborgarna respektive roller i ett demokratiskt samhälle. Förslag för ett starkare självstyre i framtiden. (Görs av undertecknad som även tjänstgör som moderator)

Frågestund ca 10 min.

ca 19.45 Den kommunala ekonomin nu och i framtiden 

Hur ser det ut? Framtidsprognoser? Reflektioner kring dagens ämne.

(Hans Jensevik, Analyschef Svensk kommunrating)

Frågestund ca 10 min.

ca 20.20– ca 20.40  Den kommunala självstyret och den kommunala verkligheten 

(Kommunalrådet Leif Gripestam Täby kommun)

Kommunalrådet reflekterar över det som har sagt i de två inledande anförandena samt sin egen syn på det kommunala självstyret och hur han ser på det s.k. ”kommuntvånget”, vad som kunde gjorts annorlunda och vad som bör göras i framtiden för att dels förhindra en upprepning och dels klara den situation som nu har uppstått med bostadsbrist och ökade kommunala kostnader via krav på utbyggd skola/förskola, ökade bidragskostnader och annat som följer i det stora mottagandets spår.

Frågestund ca 10 min.

Sammanfattning och avslutning//

Välkommen med din anmälan!

Vänligen

MRRS/Leif V Erixell

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.