Religion ska inte få trumfa svensk lag och etablerade jämlikhetsnormer

Ett citat från en artikel i Göteborgsposten om att man utifrån islamska påtryckningar inför separata badtider för män och kvinnor: ”Här är det viktigt att komma ihåg att det inte är det svenska samhället som har begränsat dem genom att inte erbjuda separerade badtider, det är religion och kultur som begränsar dem genom att påbjuda könsseparatism.” Hur man kan ha missat att göra den analysen är ytterst anmärkningsvärt.

”Vi bör aldrig tillåta att religion blir ett frikort som får trumfa svenska lagar och regler, varken i denna fråga eller någon annan” skriver Aleksandra Boscanin vidare i samma artikel.
Till det kan man tillägga: nej, det behöver vi inte heller om vi hade haft jurister på DO som var bättre pålästa om vad det högsta normsystemet (Europakonventionen och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna) säger i sina texter och domar om religionsfrihetens gränser.

DOs jurister är nämligen djupt okunniga i de delar de borde veta mer d.v.s. om religionsfriheten och dess begränsningar och att det faktiskt finns domar i Europadomstolen som visar att det finns ett begrepp som kallas negativ religionsfrihet d.v.s. frihet FRÅN religion i akt och mening att skydda värdefulla sekulära värden och kvinnors jämlikhet. Bara för att någon säger att något strider emot ens religon innebär detta inte att man som DO måste utgå från att det innebär en ovillkorlig rätt att få undantag från regler om skjortärmar i sjukvården (när reglerna av hygienskäl kräver otäckta armar) lika för alla eller kunna kräva särskilda badtider etc. Det är sorgligt att vi har en myndighet som agerade som en agit-proporganisation för multikulturalismen (några skulle säga nyttiga idioter för islamismen) snarare än en seriös juridisk instans. DO bör därför läggas ned eller i alla fall radikalt transformeras till en instans som mer arbetar i jämlikhetens och den sekulära upplysningens anda.

Läs mer om denna viktiga materia här: >>

Och här är Boscanins artikel i Gp: >>

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.