Regeringsformen (RF) behöver reformeras – ett buggigt operativsystem


Bilden till vänster är en illustration.
Det är inget fel på din dator/mobil.

 

 

 

RF har genom åren starkt kritiserats av många och författarna till den föreliggande artikeln menar att det är en illa skriven författningstext som många gånger motverkar sina syften och i vissa fall är direkt skadlig.

Artikeln som länkas nedan behandlar bl.a.:

  • Att det kommunala självstyret har gjorts till en chimär.
  • Att multikulturalism som den uttrycks är skadligt splittrande och i strid med FN:s flyktingkonvention.
  • Att svenskan ska vara det sammanhållande språket och att staten ej ska stötta hemspråksundervisning.
  • Att meritokrati och personligt ansvar måste gå före kvoteringar och kollektivism.
  • Att förhållandet mellan allemansrätt och äganderätt är tvetydigt och alltför inskränkande.
  • Att villkoren för att erhålla medborgarskap bör skärpas och regleras i grundlagen.
  • Att RF behöver uttrycka en tydlig rågång mellan staten och det civila samhället.
  • Att RF åsidosätter jämlikhet, eller likhet inför lagen, och anbefaller könsdiskriminering i vissa fall.
  • Att RF utan att närmare definiera begreppet säger att demokrati ska gälla för alla företeelser i samhället. Ett försåtligt sätt att uttrycka saken som t.ex. kan användas för att socialisera produktionsmedel enligt kommunistisk modell.
  • Att staten enligt RF ska ha ansvar för den privata personliga välfärden, ekonomin och kulturella utvecklingen, vilket snarast är totalitära tankegångar som måste rensas ut.

Artikeln hittar du här.

PS

Denna text är skriven tillsammans med Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé. ”Bulken” i texten får väl anses vara av undertecknad men Ilan Sadé har kommit med många fruktbara inpass. En viktig anledning att skriva detta tillsammans med Medborgerlig Samling är att det är det enda parti som verkar ta de så viktiga konstitutionella frågorna på allvar. Varhelst dessa frågor kan spridas och diskuteras desto bättre.

 

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.