Rebecca Weidmo Uvell vinner det första Medborgarrättspriset!

Medborgarrättsrörelsen i Sverige (MRRS) har instiftat ett Medborgarrättspris

MRRS uppgift är att verka för  en ökad maktdelning inom staten och att upprätta och skydda de medborgerliga fri- och rättigheterna såsom yttrandefriheten, äganderätten, näringsfriheten, rätten till ostört privatliv/hemfrid, likheten inför lagen, mötesfriheten samt föreningsfriheten – både rätten att få vara med i en förening och rätten att slippa.

För att dessa rättigheter ska kunna upprätthållas så krävs dels ett oväldigt rättssystem skilt från den politiska makten samt  tillräckliga resurser för att nämnda system ska kunna utövas effektivt. Effektivitet i sin tur är beroende av ledarskap och vi kommer därför in på hur detta tillsätts. Faror är vänskapskorruption, kvoteringsmekanismer på grund av någon i sig kompetenslös egenskap.

En annan viktig sak  för sammhällsfredens bevarande är att staten är sekulär och därmed neutral i mötet med sina medborgare och andra som den kommer i kontakt med via t.ex. olika myndighetspersoner. Det är också  av största vikt att hålla ögonen på de krafter som vill kullkasta både rättssamhället och demokratin och som förespråkar eller brukar våld och terror i detta syfte. Vidare är det för demokratins fortlevnad av största vikt att samhället håller ihop och att det medborgerliga samtalet ”diskussionen på torget” kan fortgå med gemensamma referensramar.

Att i och för Sverige redovisa och bekämpa resursslöseri i staten – som tar resurser från statens trygghets- och rättsvårdande funktioner – korruption, rättsosäkerhet, hot mot centrala rättigheter som äganderätt och yttrandefrihet, korrumperat ledarskap inom myndigheter och domstolar, extremistiska och våldsamma grupper, utanförskap och desintegrering av samhället är därför något som MRRS vill belöna och lyfta fram som föredömligt eftersom det bidrar till att säkra medborgarnas rättigheter och  friheter samt att det vid framgång stärker lojaliteten till demokratin och samhällskontraktet.

MRRS Medborgarrättspris 2018

Motivering:

Utifrån ett medborgarrättsligt och frihetligt perspektiv har pristagaren analyserat och  kritiserat företeelser och personer som på goda grunder kan anses vara ett hot mot ett fritt och väl fungerande rättssamhälle. Till exempel: försök till inskränkningar av näringsfriheten och äganderätten, kvoteringspolitik som hotar både självbestämmandet och meritokratin, islamisering, korruption, bidragsfusk och allmänt slöseri med skattemedel.

En mer  värdig  vinnare av MRRS första  medborgarrättspris är svårt att tänka sig.
Gratulationer till: Rebecca Weidmo Uvell!

Läs mer om vår pristagare och hennes förtjänsfulla arbete här >>

Priset består av ett diplom och en summa av SEK 25.000:-

PS
Priset kommer att delas ut på MRRS årsstämma i Stockholm den 26/4 på kvällen. Rebecca kommer då också att hålla ett litet anförande kring någon av de frågor som angetts i motiveringen ovan. Vill du ta del av detta? Mejla föreningen på info@mrrs.se för närmare information.

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.