Promemoria till grundlagsutredningen

Innan man försvårar ändringar av grundlagen bör man först skapa en verkligt frihetlig och medborgartillvänd grundlag. Den senaste grundlagsutredningen kommer med en del bra förslag kring rättsväsendet men det är otillräckligt. Mer måste göras för att röja ut resterna av  de kollektivistiska, anti-meritokratiska, äganderättsfientliga, centralistiska och paternalistiska paragraferna i grundlagarna från 1970-talet.

Du hittar förslagen från MRRS  här>>.

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.