Nytt nummer av Medborgarrätt!

Nedan finner du en länk till nr 3-18 av Medborgarrätt 2.0

Läs bl.a. om:

Domstolarnas förfall

Politiseringen av den statliga förvaltningen

Det oumbärliga svenska språket

Hotet mot äganderätten

Stöd MRRS och Meborgarrättspriset!

Länk  MRRS_3-18

________________________________________________________

Stöd Medborgarrättsrörelsen i Sverige

Bli medlem! Donera! För en bättre framtid för kommande generationer!

Tänk på oss i ditt testamente!

Postgiro: 19 69 92-2

Swish: 123 036 42 81

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Formellt fil.kand i bland annat filosofi och social-antropologi och har därefter fortsatt att studera de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Drivit eget företag med anställda inom marknadskommunikation under 25 år. Numera ligger fokuset på författarskapet. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Handbok för alternativa tänkare. Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.