Nytt nummer av Medborgarrätt!

Nedan finner du en länk till nr 3-18 av Medborgarrätt 2.0

Läs bl.a. om:

Domstolarnas förfall

Politiseringen av den statliga förvaltningen

Det oumbärliga svenska språket

Hotet mot äganderätten

Stöd MRRS och Meborgarrättspriset!

Länk  MRRS_3-18

________________________________________________________

Stöd Medborgarrättsrörelsen i Sverige

Bli medlem! Donera! För en bättre framtid för kommande generationer!

Tänk på oss i ditt testamente!

Postgiro: 19 69 92-2

Swish: 123 036 42 81

Facebook Comments