Nytt nummer av Medborgarrätt 2.0 !

Ur innehållet:

Tillsätt en haverikommission!

Ingen kvotering till bolagsstyrelser, men eländet fortsätter på annan plats.

Vem bestämmer över rätten till arbete?

Polisens haveri ett allvarligt hot mot rättsstaten.

P.S.

Vi är mycket tacksamma för årsavgiften för 2017. Minimum 175:- Plusgiro: 19 69 92-2

Tackar på förhand för ditt stöd.

MRRS_1-17_webb

Facebook Comments