Nytt nummer av Medborgarrätt 2.0 !

Ur innehållet:

Tillsätt en haverikommission!

Ingen kvotering till bolagsstyrelser, men eländet fortsätter på annan plats.

Vem bestämmer över rätten till arbete?

Polisens haveri ett allvarligt hot mot rättsstaten.

P.S.

Vi är mycket tacksamma för årsavgiften för 2017. Minimum 175:- Plusgiro: 19 69 92-2

Tackar på förhand för ditt stöd.

MRRS_1-17_webb

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Formellt fil.kand i bland annat filosofi och social-antropologi och har därefter fortsatt att studera de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Drivit eget företag med anställda inom marknadskommunikation under 25 år. Numera ligger fokuset på författarskapet. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Handbok för alternativa tänkare. Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.