Nytt nummer av Medborgarrätt 2.0 ute nu!

Ur innehållet:

Vad innebar egentligen förslaget till ändringar i tryckfrihets- och yttrandefrihetsgrundlagarna?

Rebecca Weidemo Uvells Medborgarrättspris

Nämndemannasystemet vid vägs ände

Om behovet av en författningsdomstol

PS

Glöm inte att anmäla dig till stämman den 26/4 kl. 18.00 centralt i Stockholm då du bl.a kan lyssna till Rebecca WU ta emot MRRS-priset samt hålla ett anförande i en viktig samhällsfråga (OBS! även icke-medlemmar är välkomna!) Kom redan kl. 17.00 om du vill vara med på seminariet om  strandskyddet. Anmäl dig snarast på: info@mrrs.se Du får då närmare information om lokalen.

MRRS_1-18_OK_

Facebook Comments