Nytt nummer av Medborgarrätt 2.0 ute nu!

Ur innehållet:

Vad innebar egentligen förslaget till ändringar i tryckfrihets- och yttrandefrihetsgrundlagarna?

Rebecca Weidemo Uvells Medborgarrättspris

Nämndemannasystemet vid vägs ände

Om behovet av en författningsdomstol

PS

Glöm inte att anmäla dig till stämman den 26/4 kl. 18.00 centralt i Stockholm då du bl.a kan lyssna till Rebecca WU ta emot MRRS-priset samt hålla ett anförande i en viktig samhällsfråga (OBS! även icke-medlemmar är välkomna!) Kom redan kl. 17.00 om du vill vara med på seminariet om  strandskyddet. Anmäl dig snarast på: info@mrrs.se Du får då närmare information om lokalen.

MRRS_1-18_OK_

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Formellt fil.kand i bland annat filosofi och social-antropologi och har därefter fortsatt att studera de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Drivit eget företag med anställda inom marknadskommunikation under 25 år. Numera ligger fokuset på författarskapet. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Handbok för alternativa tänkare. Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.