Nytt nummer av Medborgarrätt 2.0!

Bäste medlem och sympatisör till Medborgarrättsrörelsen i Sverige!

Bifogar nr 2-18 av vår minitidskrift (länk längst ned på sidan).

Med detta tillönskas en riktigt givande sommar! 

P.S.

Passar också på att påminna om årsavgiften för Er som ännu ej erlagt den.

Minimum kr 175:- . Alla bäckar små är viktiga om vi ska kunna dela ut Medborgarrättspriset nästa år samt göra andra insatser utifrån vår inriktning d.v.s. att stärka demokratin och de medborgerliga rättigheterna som yttrandefriheten, äganderätten, rättssäkerheten och den maktdelning i staten utan viken samtliga dessa rättigheter är i fara.

Postgiro: 19 69 92- 2  | Swisch:1230364281

Vi hörs igen efter valet – som vi hoppas ska innebära ett stärkande av det vi gemensamt arbetar för.

Mvh

Styrelsen genom Leif VE

MRRS_2-18_

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.