Nej, utflyttning av myndigheter ökar inte statens legitimitet

När man tar del av regerings planer på att flytta ut myndigheter torgfört av civilminister Ardalan Shekarabi i P1 idag, så kan man inte låta bli att undra över den intellektuella nivån hos denna grupp av maktmänniskor.

 

 

INGET av de argument man nämner för utflyttning av statliga myndigheter håller för granskning.

1. ”Statens legitimitet ökar” om myndigheter flyttas ut i runt om i landet. Detta är förstås rent nys. Legitimiteten ökar när staten sköter sina KÄRNFUNKTIONER som rättsväsende, polis och försvar samt undviker att stänga servicekontor av olika slag som skattekontor och polisstationer. Men det handlar det inte om utan här ska myndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten – som inte har någon direkt inverkan på lokal nivå – flytta. Det hela är dessutom direkt förolämpande mot de medborgare som verkligen saknar t.ex. poliser i sina områden där alltså statens kärnverksamheter på det mest pinsamma sätt fallerar: ”legitimiteten” MINSKAR alltså samtidigt som Shekarabi med semantisk geggamoja påstår att den kommer att öka. Ridå.

2. ”Anknytningen till staten ökar”. Den ökar förstås inte p.g.a. den svaga rättsstaten – som verkligen kan öka den ”emotionella anknytningen” – men som nu tvärtom minskar. Dels säger man att det INTE handlar om sysselsättning så det argumentett faller också på lokal nivå. Vidare saknas i de flesta fall ”anknytning” till myndigheter som inte har några medborgerliga serviceorgan som t.ex. Skatteverket har.

3. ”Ökad effektivitet”. Det är är nästan det sämsta argumentet. Det finns förstås en anledning till att kunskapsintensiva myndigheter ligger i en huvudstad där det finns en stor tillgång till kvalificerad personal vilket kan vara extremt svårt att dels hitta ute i mindre städer dels få befintlig personal att flytta, vilket innebär stora och potentiellt allvarliga störningar i myndigheternas arbete. Dessutom innebär ett kluster av myndigheter stora möjligheter till synergieffekter i form av enkelt samarbete och möten.

4. Lägg till detta dessa flyttar kommer att kosta stora pengar, som kunde ha lagts på statens kärnfunktioner – d.v.s. att stärka statens legitimitet.

5. Stefan Löfven talar om att “minska centralismen” men han förstår inte ens begreppet. Centralism innebär inte lokalisering av myndigheter utan statens makt visavi kommuner och regioner d.v.s. hur maktdelningen i en stat ser ut – och där viker inte regeringen en tum. Inte tu tal om att öka/förverkliga det kommunala eller regionala självstyret utifrån en sund subsidiaritetsprincip.

Summa summarum. Vi har en regering vars intellektuella kvalifikationer tycks stå i omvänd proportion till deras förmåga att producera semantiskt, och i detta fall direkt samhällsmenligt dravel.

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.