När samhällskontraktet är på väg att upplösas…

Bortsett från att vårt juridiska system INTE är fritt från politisk påverkan via det högt politiserade nämndemannasystemet, samt urval av domare via den obskyra och kvoteringsbenägna (Hildanätverket) Domarnämnden (ledd av den högst politiska Anne Ramberg…) så är detta en lysande video – särskilt den sista tredjedelen – om faran med en stat som är svag i sina medborgarskyddande kärnfunktioner och därmed öppnar upp för samhällskontraktets upplösning. Vi är tyvärr en bra bit ned i den utförsbacken. Det som inte ser detta är inte bara döv och blind, hanon (ersätter hen) är omedvetet drivande i förfallet.
“If you want the people to respect the laws make the laws respectable”.
Se videon här >>

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Formellt fil.kand i bland annat filosofi och social-antropologi och har därefter fortsatt att studera de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Drivit eget företag med anställda inom marknadskommunikation under 25 år. Numera ligger fokuset på författarskapet. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Handbok för alternativa tänkare. Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.