När ”intelligentian” blir psykotisk

Gunnar Myrdal sade en gång i tiden att ”Sverige är ett litet land, här ryms bara en åsikt i taget”. Det är svårt att säga emot det påståendet, särskilt när det gäller stora frågor med en möjlighet att brösta moralisk överlägsenhet – så länge det inte kostar något. Men när det sedan börjar kosta och de ädla som ska räddas, oftast med andras pengar, inte är så ädla längre, vilket de i smutsen neddragna kritikerna (ofta huserande i fördömda alternativa medier) varnat för från början, kommer många i den tongivande eliten ut och vill be om ursäkt; ”vi såg det inte komma” etc., trots att alla fakta fanns på bordet. Samma sak med Metoo – och klimathysterin. Alla relevanta fakta finns redan – och har funnits länge – och de visar entydigt att det inte råder någon klimatkris nu eller inom överblickbar framtid och att inget som klimatet kastar på oss kan få samhället att haverera så länge vi får behålla en säker, pålitlig och billig energi samt förstås en fri vetenskap som kan utveckla ny teknik och möta de utmaningar som ev. kommer (som t.ex. ”holländarna” gjorde när de byggde sina skyddsvallar mot havet.)
Adaption är den enda rimliga vägen att gå gentemot naturens ständiga ombytlighet.

Alarmistiskt haveri

Ett typexempel på enfrågepsykosen är när personer idag, som poserar som ”intellektuella”, i klimatets namn begår samma publicistiska haverier som under migrationskrisen. Ta Alex Schulman och vänsterikonen Jens Liljestrand som på olika medier utgjutit sig om den ”apokalyptiska klimatkrisen” efter att ha sett SVT:s ” 30-minuter” med klimatminister Romina Pourmokhtari  (22/2-24). Liljestrand levererar i sin alarmistiska vrede följande drapa:

”En dag i framtiden, när klimatapokalypsen har gjort världen obeboelig för miljarder människor och vår civilisation oåterkalleligen har gått in i en epok av ständigt kristillstånd där svält, krig, epidemier och naturkatastrofer överlappar och avlöser varandra, hoppas jag att någon tittar på ”30 minuter” från den 22 februari 2024”

Liljestrand kan för övrigt i sektmässig gemenskap krama om TV4:s panel (tre personer inom åsiktskorridoren som uttrycker uppfattningar om allt och alla) som den 25/2-24 unisont tyckte att vi ska ha kvar ”flygskammen” trots att Sverige, om man räknar in skogen, redan är CO2 neutralt och att flyget i hela världen inte ger med än ca 2 % av mänskliga CO2-utsläpp (atmosfären innehåller f.ö. 0,4 % CO2 och av dessa har människan bidragit med ca 3 %) vilket fullständigt irrelevant för den globala medeltemperaturen som alltså har gått upp med ca 1 grad C från ca 1850, vilket, förutom att det är mindre än den skillnad vi normalt upplever i temperatur mellan frukost och lunch, förstås bara är positivt, särskilt på våra breddgrader. Alarmisterna tycks på allvar tro att den lilla istiden (ca 1350–1850), som vi kommit ur med svagt stigande temperatur är något slags idealtillstånd vars lämnande anses behöva utlösa panik (”I want you to panic…!” som Greta Thunberg sade i FN), vilket faktiskt är direkt sinnessjukt, för att tala ren svenska. Kylan dödar också mer än värme – särskilt på våra breddgrader. Värdet av att ge medborgare frihet och livskvalitet och hålla affärsresandet igång – och därmed den ekonomiska aktiviteten – överstiger f.ö. vida de minimala utsläpp av den livgivande CO2-molekylen som flyget ger. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson har helt rätt och alarmisterna har som vanligt fel inklusive den patetiska tidigare nämnda TV4-panelen.

Fakta

Global medel är på minus ca 0,26 C sedan 2015 . Ingen ko på isen alltså. Men som prof. Richard Lindzen mycket riktig säger så är global medel egentligen en abstrakt simplifikation. Det som spelar roll är regionalt väder och klimat och det fluktuerar mycket mellan år och platser världen igenom, decennium för decennium: kallare än normalt på några platser, varmare på andra och drar man därifrån  ett medel så säger detta egentligen inget alls av värde om människor livsförhållanden på olika platser på jorden.

Lindzen:
”Faktum är att jorden har dussintals olika klimatregimer. Detta visas i figur 1 som visar Koppens klimatklassificering för perioden 1901–2010. Var och en av dessa representerar olika interaktioner med sina miljöer. Ska vi verkligen tro att var och en av dessa regimer reagerar fastlåsta vid den globala medeltemperaturanomalien? Tvärtom, figur 1 berättar att det vid varje given tidpunkt finns nästan lika många stationer som kyler som värms upp.” (förf. översättning och redigering.)

Vi kan vidare se i figur 2 att gör man en seriös graf, som inte är gjord för att genom val av tidsskala och datatrixande visa en dramatisk uppgång, så finner vi en kurva hos temperaturen som inte visar någon som helst dramatik. Michael Manns famösa ”hockeyklubba”-graf (temperaturen går enligt denna brant uppåt under 1900-talet) är och förblir ett alarmistiskt propagandatrick.

Allt detta är ganska lätt att kolla upp men Liljestrand & Co är så fast i sitt PK-signalerande och vänsteristiska flockbeteende att man bara måste häva ur sig saker som man vet skickar de rätta signalerna i de alarmistiska mediaredaktionerna och dito ryggdunkande kamrater. Liljestrand var en av dem som bett om ursäkt för sina förlöpningar under migrationskrisen (”jag har haft fel om allt”). Men han tycks – ovis av sitt tidigare misstag – ha en oemotståndlig lust att följa med PK-flocken och gärna vara dess galjonsfigur (i hård kamp med Alex Schulman et consortes). Kommer det en ursäkt även kring klimathysterin? Sannolikt men det dröjer nog något år till. Den här PK-pluggen sitter hårt i baken. Inte konstigt att de är så uppblåsta och högröda i ansiktet av en ytterst måttlig, närmast omärklig, anti-alarmism från klimatministern.

Fler relevanta fakta

 1. Vad är det som spelar större roll än väder i de olika regionerna för att klara olika klimathändelser? Pålitlig och billig energi förstås. Och vilken är den mest spridda idag och den enda alternativet för de flesta länder och särskilt de fattigaste? Just det; fossil energi. Den är på runt 80 % av världens energikonsumtion och ökar. Gott så, för de fattigaste. Alternativet är att elda ved och kodynga. Opålitliga vindsnurror, elbilar utan grid och känsliga solpaneler är inget alternativ på lång tid ännu. Men detta är förstås en så svår överkurs för Liljestrand & Co att de blir trötta i huvudet. Så de fattigas riddare de gärna vill framstå som så finns de gränser för hur mycket tankemöda man kan lägga ned på en medial positionering.
  .
 2. I IPCC:s vetenskapliga delar finns inte någon skrivning om någon överhängande klimatkris överhuvudtaget och det är väl vetenskapen vi ska lyssna till och inte politiska förvridningar av den, får man anta. Även IPCC:s nya chef har spelat ned Liljestrands & Co:s apokalyptiska domedagsvisioner (vilka endast i något mildare grad delas av nära nog hela riksdagens och EU:s nuvarande majoritet).
  .
 3. Samtidigt som CO2 nivån gått upp har den förväntade livslängden ökat minst lika dramatiskt, vilket även värdens både befolkning och BNP per capita gjort. Även kostnaden räknat i BNP för klimathänder har minskat över tid. Inga empiriska data kopplade till klimatet visar att denna trend skulle vika nedåt.
  Jorden har också blivit grönare genom växthusgasen CO2, till förmån för både djurliv och livsmedelsproduktionen.
  .
 4. Dödsfall genom klimatkatastrofer har minskat med över 90% sedan början av 1900-talet samtidigt som CO2 ökat i atmosfären (se länk om BNP ovan).
  .
 5. IPCCs senaste rapport är en usel produkt ur en strikt vetenskaplig synvinkel eftersom den inte beräknar kostnaderna och fördelarna med alternativ till ”avkolning” och konsekvenserna av detta för fattiga
  länder.
  .
 6. IPCC:s alarmististscenario RCP8.5 som alarmister som SVT:s Erika Bjerström, Björn Wiman i DN m.fl lutar sig mot är det INGEN seriös klimatforskare som anser vara sannolikt.
  .
 7. Inga farliga eller ovanlig trender för klimatet syns i empiriska data från EM-dat eller andra pålitliga statistiska källor. Havsnivåerna ökar inte på något som helst dramatiskt sätt och i Sverige med landhöjning i större delen av landet är det tvärtom en havsnivåsänkning.
  .
 8. Verkligt seriösa och högt meriterade klimatforskare som Rickard Lindzen och prof. John Christy, statsme- teorolog i delstaten Alabama, (ungefär 100 gånger mer meriterade än t.ex. agronomen och alarmisten Johan Rockström som dock föredras av våra PK-/alarmistmedier. Ergo…) ser i sin forskning inga som helt spår av en pågående eller kommande ”klimatkris”, än mindre en ”apokalyps”. Bilda dig mer om klimatet här.
  .
 9. I äkta vetenskap testar man hypoteser mot empiriska data och om hypoteser och förutsägelser ständigt falsifieras, betraktas teorin bakom som ohållbar. Så dock inte för klimatalarmismen, vilket i sig bevisar att den inte har någonting med vetenskap att göra men desto mer med politik, anti-kapitalism, paternalism, maktlystnad, naturfascism, sekteristisk dogmatik och grön utopism i oskön förening.

Summering

Är det då en realistisk adaptiv klimatpolitik som kommer att se extremt löjlig och missriktad ut ”en dag i framtiden” eller är det Jens Liljestrand & Co och deras apokalyptiska tungomålstal? Svaret är förstås att både nu och i framtiden är det Liljestrand, Schulman & Co. Det är garanterat. Jag är till och med, beredd att sätta ett datum: runt 2028 gissar jag på kanske t.o.m tidigare kommer dessa galenpannor med dumstrutar på huvudet att pryda omslag på böcker som tar sina titlar från Richard Lindzens förutsägelse att den nuvarande klimatalarmistiska perioden kommer att framstå som en av de ”mest galna och mentalt störda epokerna i mänsklighetens historia.”

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.