Multikulturalismen står i motsättning till en hållbar medborgarrätt

Sara Skyttedal:

”Målet för integrationspolitiken bör inte vara parallella strukturer som existerar bredvid varandra, utan en gemensam svensk samhällsgemenskap.”

Men detta – hör och häpna – är en synpunkt som inte delas av majoriteten av riksdagspartierna. De flesta partier hänger fast vid multikulturalismen kanske tills de själva får känna på något av det hat, bränder och våld som har tillåtits odlas i många av våra ”utsatta” områden d.v.s. de geosociala konsekvenserna av en relativiserande multikulturalism (det är f.ö. polisen och de hederliga medborgarna som är utsatta inte områdena i sig) – om de ändrar sig ens då. Falsk idealism och verklighetsförträngning är svårbotade.

”Människor har inte bara materiella behov. Vi behöver också social gemenskap för att utvecklas. Därför måste vi också diskutera det sociala och kulturella utanförskapet.”

”Det offentliga har dessutom stimulerat segregationen med skattefinansierade bidrag till förortskultur. Bidragen har i vissa fall gått till organisationer med rent extremistiska agendor som förklarat krig mot samhällets institutioner. ”

Här några värden som måste tillåtas köra över den stadfästa multikulturalismen. Den har sedan länge passerat bäst före datum.

”Sverige är en rättsstat och makten utgår från folket. Lagstiftningen är sekulär. Sharia kommer aldrig att upphöjas till lag. Sverige är en demokrati. Här kommer det inte att finnas något kalifat. I Sverige råder åsiktsfrihet och pressfrihet. Människor får uttrycka obekväma och impopulära åsikter. Ingen person, ingen tro, ingen gud är fri från att kritiseras. I Sverige råder religionsfrihet. I Sverige råder jämställdhet mellan män och kvinnor. Ingen har rätt att kontrollera någon annans livsval eller val av kärlekspartner.”

Men det Sara Skyttedal borde lägga till är att dessa värden – förutom grundläggande språkkunskap och kunskap om konstitutionen – måste skrivas under på genom en ed av den som söker medborgarskap i Sverige. Medborgarskapet är nämligen det som definierar medborgarrätten i ett land och själva grundrekvisitet för den efterfrågade samhällsgemenskapen.

Detta är centralt för landets framtid. De partier som inte ställer upp på detta förtjänar faktiskt inte en enda röst i valet.

PS
Du hittar Skyttedals eminenta artikel här >>

 

Medborgarrätt – en definition (Förvaltningshistorisk ordbok)
“De rättigheter och förmåner som medborgarna i en stat bör ha. Syftet är att skydda individernas integritet och garantera det demokratiska systemets fortlevnad.”

 

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.