Skattemedel till islamistiska organisationer

Återigen visar det svenska systemet, med bidrag från skattemedel till förment ideella organisationer, sitt fula tryne. Media har rapporterat om det senast fallet. Du hittar det här >>
Går man till myndigheten MUCF så hittar man mängder med liknande och än värre exempel över tid.
I den högst rimliga kritik som riktas mot detta så ser man inte mycket av den enda rimliga lösningen: nämligen att stat och kommun helt slutar ge bidrag till politiska och religiösa organisationer av den enkla anledningen att de är – gissa vad – ideella. De ska således klara sig på sina medlemmars engagemang och de medel de kan utvinna från det civila samhället. Svårare än så är det inte (plus att alla ideella föreningars ekonomi måste redovisas på uppmaning i det att utländska bidrag från diktaturstater ej blir tillåtna.)
Men istället fasthåller inkompetenta politiker vid sin rätt att leka alla goda gåvors givare och välja vilka föreningar som ska få stöd, vilket i sig förstås öppnar för politisering, utnyttjande av skattemedel och korruption. På en principiell nivå binder nuvarande system upp det civila samhället vid staten på samma sätt som totalitära stater gör.
Om det kan man säga mycket men det har inget med ideella föreningar att göra – och inte heller med det civila samhällets (nödvändiga) spontana frihetliga ordning.
Tvärtom det är ett sjukt system som måste ändras. Nu.

Facebook Comments