Inflation i ungdomsrabatter – inte bra för någon

En av de misstänkta för bilbränderna i Göteborg nyligen “19-åringen” har nyligen dömts för narkotikabrott och GROVT vapenbrott. (Göteborgs tingsrätt B 8040-18) Enligt Vapenlagens 9 kap. 1a§ 1st är straffskalan 2–5 år. “19-åringen” fick… två månader. Men politikerna talar vitt och brett om straffskärpningar inklusive justitieminister Morgan Johansson. Men INGENTING händer. Påstående att svenska domare överutnyttjar ungdomsrabatterna är en underdrift.

Hade den kriminelle ynglingen (och andra som han) i alla fall fått minimistraffet hade han inte kunnat vara på plats bland bilbrännarna. Det kallas inkapacitering och är ett begrepp som uppenbarligen ogillas starkt av många svenska domare.

Vi har uppenbarligen ett defekt rättssystem som politikerna inte rår på. Man har haft decennier på sig och ingen av de partier som regerat under den tiden förtjänar därför en enda röst av medborgarna i valet. Detta är nämligen otroligt allvarliga saker som hotar både rättsmedvetandet, människors egendom, liv och hälsa (en sund medborgarrätt) och skickar helt fel signaler till de kriminella – och allt för att verklighetsfrämmande domare ger extrema straffrabatter till människor som istället borde få ta de fulla konsekvenserna av sin handlingar. I stället måste vi dras med denna samhällspatologi år ut och år in.

Bedrövligt. Undersök vilket parti som har en rimlig politik för att adressera detta inför valet.
Få saker är viktigare att lösa ur en medborgarrättslig synvinkel än denna svängdörrspolitik.

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.