I nyhetsbrevet 3-17: MRRS utlyser en essätävling om den svenska grundlagen

Det är i snart 100 år sedan den allmänna rösträtten infördes i Sverige och även 100 år sedan Medborgarrättsrörelsens första ordförande Gustav Petrén föddes. Vi vill hedra hans arbete för en medborgarrättsligt starkare svensk konstitution genom att utlysa en essätävling med avsikten att få in konstruktiva förslag till förbättringar av den svenska Regeringsformen från 1974 – inklusive alla dess lappningar och lagningar sedan dess.

Gustav Petrén var tidigt ute och kritiserade den svenska regeringsformen från 1974 såsom varande ett hafsverk. Det fanns inledningsvis inte ens en skyddad katalog av mänskliga rättigheter, något som senare (någorlunda) åtgärdades – inte minst tack vare Petréns och Medborgarrättsrörelsens envetna kamp.

Kritiken mot vår nuvarande RF har sedan fortsatt: alltifrån Maktutredningen i början av 1990 talet över Demokratirådets rapport från 2004, SNS författningsprojekt Att förbättra demokratin till olika rapporter och böcker i ämnet.

Samtliga texter ovan har noterat det speciella med nuvarande RF, i relation till de flesta västerländska kulturländer: att den saknar en verklig maktdelning i staten, inklusive en författningsdomstol.  Man tar också ofta upp äganderättens svaga ställning liksom det kommunala självstyret som chimär via den senaste “gummiparagrafen” 14 kap 3: ”En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Lag (2010:1408).

Genom att utlysa denna tävling vill vi försöka få igång en allmän medborgerlig debatt om förnyelse av den svenska grundlagen och hela det konstitutionella systemet.  De fel och brister vi ser i svenska politik med allt från ett allmänt slöseri med skattemedel, över en oförmåga att sköta statens kärnfunktioner som rättsväsende, polis och försvar, en dysfunktionell skola, vårdköer och en migrationspolitik som har dragit in landet i enorma svårigheter och lika enorma kostnader som inte någonstans ser ut att minska – bara rullas över på andra aktörer som kommuner och ytterst medborgare – så måste vi ställa oss frågan om det räcker att lappa och laga och om det istället inte är själva operativsystemet som är buggit och vi således behöver en om omprogrammering med påföljande omstart.

Läs mer på denna länk: https://mrrs.se/bloggar-debatt/essatavling/

Vårt nya nyhetsbrev bifogas. Sprid det gärna till vänner och bekanta.

MRRS_3-17

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.