Hög tid för en konstitutionell reform

Den 19 december skrev jag på Facebook att talmanen har fallerat. Jag avsåg då att den långsamhet med vilken han har skött statsministervalet inte var rimlig. Han hade enkelt kunna sätta upp en tredje statsministerkandidat före jul (Annie Lööf stod på tur) för att sedan tvinga partierna till ett avgörande inför den fjärde direkt efter nyår.

Men tittar man på regeringsformens text, så inser man att valet borde ha avgjorts ännu tidigare. Det står nämligen i RF 6:4 att statsministerfrågan ska prövas inom 4 dagar. Om första förslaget till statsminister förkastas ska det göras fyra försök till och det är uppenbart att lagstiftaren här inte gett talmannen mandat för att driva detta under lång tid. Det vore helt ologiskt givet de första fyra dagarna. Som statsvetaren Jan Karlberg skriver i en debattartikel på SVT Opinion 4/1-19 ”Det är matematiskt enkelt – fyra gånger fyra är sexton dagar.”

Att det har tagit så lång tid är för att talmannen låst sig vid en annan betydligt mer perifer skrivning där det står att talmannen ska kalla ”företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice talmännen och lämnar sedan förslag till riksdagen.”

Det tolkar alltså talmannen Norlén som att han kan sitta på regeringsfrågan i månader. Det är en helt orimlig tolkning givet RF 6:4 och 6:5. Särskilt eftersom det står tydligt i 4§ att: ” Förkastar riksdagen talmannens förslag, ska förfarandet enligt 4 § upprepas (d.v.s.omröstning inom fyra dagar!)

Talmannen har gett expeditionsministären tid att ta tvivelaktiga beslut
Men eftersom Sverige inte har någon författningsdomstol som kan avgöra eller driva på saken saken, så fortsätter långbänken långt in i januari, med en hel del onödiga och destruktiva konsekvenser som t.ex att socialdemokraterna – expeditionsministären till trots – smugit in en ny kontroversiell person i Högsta Domstolen (nuvarande JO) som gjort sig känd för att inte ta konstitutionella krav på tjänstemäns oväld på allvar, t.ex. i fallet med UD tjänstemännen som vill försäkra sig om rätt värdegrund vid ett regeringsskifte av vilka minst en av dem baktalade/brunsmetade ledarsidorna.se – som hade avslöjat dem. Vid anmälan lämnade JO denna utan åtgärd. Läs mer om detta här >>

Vidare har den enligt regeringsformen påbjudet passiva expeditionsministären varit högst aktiv genom att skriva på ett omdiskuterat FN-avlat om migration ”Global Compact”. Allt detta hade kunnat förhindras – i alla fall gjorts efter en öppen diskussion – vid en snabbare regeringsprocess enligt RF 6:4–5.

Vad göra?
Hur kan vi då undvika detta i framtiden? Karlberg är inne på samma linje som jag själv varit  vid flera tillfällen som en del i en konstitutionell reform (”Omstart Sverige”): nämligen att införa att nytt valsystem. Det nuvarande har nått vägs ände.

”Med ett rakt personvalssystem med fasta valkretsar skulle Sverige få starkare riksdagsmajoriteter i färre, bredare och större partier, eftersom varje valkrets bara väljer en företrädare. Och med en återgång till treåriga valperioder skulle de valda bättre representera folkets vilja i tiden.
Då skulle landet snabbt kunna ledas av en regering efter ett val. Det stärker folkviljans genomslag – vilket är vad demokrati i grunden handlar om.”

Och det är också i grunden vad MRRS handlar om, att verka för ett  ”folkstyre vars författning bygger på maktdelningslärans principer”

På väg mot en konstitutionell reform
I dag har detta folkstyre i mångt och mycket förfallit till ett elitistiskt partiledarstyre där folket mest är ett besvärligt bihang som dessutom har fräckheten att rösta på partier som inte vill bevara status quo – i t.ex. migrationsfrågan – och som därför måste mobbas ut.

Personligen tror jag att kombination av proportionerligt valsystem till riksdagen – med ett större inslag av personval – innefattande majoritetskrav på godkännande av statsministern (inte bara tolerans av denne) i kombination med en andra kammare byggd på personval i  majoritetsvalkretsar enligt Karlbergs förslag skulle ge de bästa från båda systemen.

Den som efter denna höst inte anser att landet behöver en konstitutionell reform måste anses ha en minimal talang för politisk analys. Tråkigt nog riskerar sådana personer – och vi måste nog konstatera att de är ganska många – genom sin röstning i val bevara ett system som så uppenbart behöver reformeras.

Känner du någon sådan så be dem gärna läsa denna och nedan inlänkade artiklar. Med rätt kunskap och motivation kan nog de flesta ändra sin inställning och på sikt kan en ”folkrörelse” startas för en nödvändig förändring. Ett konvent fört en konstitutionell reform av de som är bildade i frågan kunde vara första steget.

Vad gäller motivationen så torde ”hands on”- erfarenhet av pågående förfall inom både rättstrygghet (från bristande respekt för äganderätten till skjutningar på öppen gata) och ekonomisk utveckling (Sverige har ett av de sämsta BNP-talen per capita i Europa) vara en viktig pådrivare.*

Förfallet och problemen är rent logiskt kopplat till ett undermåligt politiskt ledarskap över tid, som i sin tur är knutet till både valsystem och vår konstitutions uppbyggnad – som tyvärr i mångt och mycket är ett fuskbygge ur medborgarrättslig synvinkel. Hög tid för en totalrenovering.

Det finns dock mycket att bygga på och hämta inspiration ifrån t.ex. den amerikanska konstitutionen, Schweiz, 1809 års reform, den tidigare tvåkammarriksdagen samt varför inte Upplandslagen från 1296…

”Lag är stadgad och stiftad allt folket till ledning, både rika och fattiga,
och till åtskillnad mellan rätt och orätt. Lag skall iakttagas och hållas,
de fattiga till skydd, de fridsamma till frid, men de våldsamma till
skräck och näpst. Lag skall vara de rättrådiga och kloka till heder, men
de vrånga och okloka till rättelse. Land skall byggas med lag och ej
med våldsgärningar. Ty då går det landet väl, när lag följes. ”

https://www.svt.se/opinion/franvaro-av-regering-ar-en-konstitutionell-kris?fbclid=IwAR21N0RuRsxtZgDdmn1WOVFOEnr2S0deXa-42iG4c_8PblYHgp1VWg8iirI

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sverige-behoever-en-konstitutionell-reform-18239

*Källa IMF.

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.