Groteskt och ovärdigt rättsövergrepp

 Rätten slår fast att Tomas ska betala 10 000 kronor i böter och skadestånd på sammanlagt 34 000 kronor till hijablärarna. Vidare ska han betala 11 200 kronor till staten för sin försvarare.”

Det här fallet är upprörande.

Domen skulle nämligen aldrig hålla om den kom upp i Europadomstolen (ECHR ). Åklagaren och poliserna visar en närmas chockerande okunskap om sakläget och förstnämnda visar en aktivism som är ovärdig vårt rättsväsende.

”Tomas tydliggjorde även för sina följare på Facebook att han ”inte pekar ut gruppen muslimer utan bara kräver att skolan ska vara politiskt och religiöst neutral, särskilt gäller det undervisande personal”.

Detta att kräva religiöst neutral klädsel hos lärare inom skolväsendet har stöd av flera domar från ECHR. Något som åklagaren är pinsamt omedveten om. (Se t.ex. kom. mål nr: 26625/02, och 65500/01, nr 44774/98, 42393/98.)

I sistnämnda fall, som först drevs till den Schweiziska författningsdomstolen och vars argument sedan godkändes av ECHR anfördes att: ”Slöjbärandet förbjöds med hänvisning till […] att sjalen utgjorde en ”uppenbar identifikationsmarkering som påverkar eleverna av deras lärare”.

Klagan från islamisterna avfärdades också med orden: ” …det är svårt att förena bärandet av huvudduk med principen om jämställdhet [slöja/hijab markerar kvinnan accept av sharia i vars regelverk hon är manifesterat mindre värd och underdånig oavsett vad hon själv säger], vilken är en grundläggande värdering i vårt samhälle”.

Notera här att ”jämställdhet” är en av det absolut mest centrala och hyllade normerna inom den svenska statsideologin; att denna norm ändå får stå tillbaka inom rättsväsendet säger mycket om hur långt krypandet inför islam och kritik av densamma har gått i det här landet.

Europadomstolen lade också till i sin dom till att den inverkan en tydlig religiös symbol kan ha på barn i en ålder då barn ”undrar över mycket och också är mer påverkbara än äldre elever”.

Således borde det vara självklart att skolpersonalen ska ha en neutral religiös klädsel. Att döma en man som efterfrågar detta är ett groteskt rättsligt övergrepp, som måste korrigeras.

”– Det är så kränkande. En pappa som bara vill skydda sina barn, hur kan man bötfälla en sådan person? Dessutom förklara mig som brottsling. Man ger mig inte något som helst skydd utifrån grundlagen och yttrandefrihet. Det är så långt gånget så den stora chocken är att samhället har blivit så här och att det är så här riggat, säger Tomas till Samnytt.”

Tomas måste överklaga och då få upprättelse. Åklagaren å sin sida måste omgående entledigas pga sin uppenbara brist på både rättskunskap och det upplysningstänkande som hela vår civilisation vilar på.

Läs om hela den absurda rättsprocessen här>>

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.