Farhågorna bekräftade – Brå kraftigt politiserat

Brå har ju länge fått kritik för att inte ta fram relevant brottsstatistik och för att vara väldigt lyhörd för signaler från politiskt håll gällande vad man får och inte får forska om trots att det i ursprungsinstruktionen för Brå tydligt står bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet”. Det står alltså inget om att hänsyn ska tas till “känslig” information som kan vara negativ för t.ex. den förda migrationspolitiken.  Men nu har den av falsarier uppbyggda försvarsmuren rämnat och även om personerna som deltar i rapporten från Linköpings universitet är anonyma så finns det inga som helst skäl att anta att forskarna hittat på sina rön. Men mer lär följa och en konkret visselblåsare (förmodligen pensionerad) kommer förhoppningsvis att framträda så småningom.

Här är de första artikeln >>>  (tyvärr bakom en betalvägg). Fler lär följa. Här är själva rapporten >>>. 

Hur som helst är detta en stor skandal och vittnar om en långt gången röta i statsapparaten resulterande i ett svek mot och kränkning av medborgarna som ju inte ansetts vuxna att klara av sanningsenlig information om brottsligheten baserat på etnicitet och ursprung. För det är självklart att det är det det handlar om – och inget annat.

Det är vidare allvarligt eftersom om medborgarna inte får den fulla informationen, kan man heller inte göra informerade val när det gäller att väga olika partiers politik mot varandra i ett val. Vi riskerar då att få en falsk felviktad demokrati där partier får fler röster än de har förtjänat och skulle ha fått om alla kort legat på bordet, medan andra som fått sin politik och analys bekräftad, skulle ha fått fler. Sveket är såldes dubbelt.

Inför senaste valet hjälpe jag MED – Medborgerlig samling–  med ett projekt (ej medlem idag) som gick ut på att trimma alternativt lägga ned svenska myndigheter som ansågs bära dödkött eller vara så fyllda med aktivism att en nedläggning var enda möjligheten. Jag fick Brå på min lott. Myndighet föll i den sistnämnda kategorin och det oundvikliga förslaget blev nedläggning. Du hittar min analys och förslag på vad man skulle ha istället här: Brå – LeifVE_NY Om intresse finns mera på lösningsförslag än på analysen så finns dessa på sid 5–6.

_____________________________________________

 

Stöd Medborgarrättsrörelsen i Sverige – MRRS! Tillsammans med dig kan vi stärka friheten, rättstryggheten, medborgarskapet och folkstyret i Sverige!

Årsavgiften är minimum SEK 300:- Vid SEK 5000:- eller mer blir man ständig medlem och erhåller ett stiligt diplom som tack och bekräftelse på det livslånga medlemskapet. Självklart får du stödja oss med valfritt belopp utan att bli formell medlem. Varje bidrag är välkommet!

Betala till Plusgiro 19 69 92 – 2 eller Swish1230364281 

 

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.