Eventuell ny rättspraxis oroar

Myndighetsaktivismen sprider sig. Regeringen rör sig inte i frågan. Tvärtom. De agerar med tyst medgivande.
Inte heller oppositionen tycks ha något att anföra, vilket är om möjligt ännu mer oroande.

Ta t.ex. fallet  där politiker i Varberg anmält ensamkommande för att de ljugit om sin ålder och därmed otillbörligen tillskansat sig fördelar via skattemedel. I stället för att utreda enligt anmälan avser nu åklagaren att istället utreda anmälarna!

Att en åklagare låter meddela att hon, i detta fall, inte ens avser utreda urkundsförfalskning som nyanlända kan misstänkas för i vissa fall utan istället öppna en förundersökning om falsk angivelse utan att veta om anmälan saknade eller inte saknade grund. Detta är en ny rättspraxis för åklagare.”

”Kammaråklagare Ingela Svensson (V) är bara det senaste exemplet på hur långt från Axel Oxenstierna som Sverige utvecklats. Ett Sverige där semipolitiska åklagare som Svensson men även andra statliga tjänstemän som de som undertecknade 261-listan inte längre gör någon hemlighet att de kommer låta sin egen värdegrund stå över Regeringsform och underliggande lagar.”

Läs hela artikeln om detta här >>

Denna lista torde ytterligare stärka bevisen på den bedrövliga trend:

Fler exempel:

Vi har vid flera tillfällen kunnat läsa om tjänstemän som agerar som myndighetsaktivister med egna agendor. Här är några exempel:

  • Vattendirektivet tolkas i direkt kontrast till EU-kommissionens uttalade innebörd, vilket visar sig bero på tjänstemän.
  • Luciatåg i skolorna stoppas utan föregående politisk diskussion.
  • Ett antal tjänstemän på Utrikesdepartementet ifrågasätter nästa regering eller regeringsunderlag.
  • Anställda inom socialförvaltningen i en kommun kräver att nämndens förtroendevalda ordförande avsätts på grund av ett olämpligt uttalande.
  • Skogsstyrelsen tvingar skogsägare att stämma staten för att få de ersättningar de har rätt till.
  • Vapenlicensansökningar avslås med hänvisning till icke existerande regler om vapnets utformning.
  • En artinventerare på länsstyrelsen, som har makt över beslut om skogsavverkning, är samtidigt på sin fritid aktiv som skogsaktivist och undervisar om hur man kan stoppa avverkningar.
  • Stadsrevisionen i Borås riktar skarp kritik mot kommunstyrelsen för att som det heter: ”det inte går att skilja på vad som är fakta och politiskt tyckande i beslutsunderlagen”.

Läs hela artikeln här >>

Läs även detta >>

och det här >>

Denna utveckling är ytterst oroande och inte i linje med vad medborgarrätten kräver som är en opartisk byråkrati som följer lagar och förordningar samt ett starkt tjänstemannaansvar där byråkrater kan straffas för överträdelser. Sistnämnda ska berömvärt nog återinföras enligt ett beslut av riksdagen 2018, men ännu har regeringen inte effektuerat detta. Det  är svårt att tolka detta som annat än en medveten obstruktion.

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.