Ersättningslös kommunism?

Det sätt på vilket staten via Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna går in och gör äganderätten till ett “tomt papper” genom ukaser om “naturvärden” och”skyddsvärda biotoper” ( i de allra flesta fall rent godtyckliga och vetenskapligt defekta bedömningar) och dessutom nekar ersättning till de drabbade är otroligt illavarslande. Både teoretisk och praktisk mening kan det likställas med kommunistisk övertagande av mark. Att detta får fortgår i en påstådd rättsstat är helt otroligt och en stor skandal.

Det är rimligt att se denna utveckling som en av konsekvenserna av Miljöpartiets medverkan i regeringen och det pris S tycker det var rimligt att betala för regeringsmakten under gångna år.

Nästa regering bara måste adressera detta och ställa till rätta. Anser staten att omistliga naturvärden står på spel får man i så fallo köpa in marken till marknadspris och göra naturreservat av den – förutsatt att köparna och staten kan komma överens och i annat fall efter en expropriering i laga ordning ända upp till högsta instans och efter en noggrann prövning ända upp till Europadomstolen om så krävs. Detta skulle respektera äganderätten och i ett slag lägga band på de kommunistiskt inriktade miljöaktivister som nu är hårt sysselsatta med att erodera det så viktiga förtroende mellan medborgarna och staten. Det som också kallas samhällskontraktet utan vilket ingen nation kan bevara varken samhällsfred eller en sund ekonomisk utveckling.

Se ett konkret exempel på hur det går till när Skogsstyrelsen är i gång  här>>

och här >> finner du mer utförlig materia i ämnet.

 

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.