En rättsstat i förfall

Av Eurostats statistik framgår till exempel att Sverige har fler överfall än jämförbara länder de senaste åren med 800–900 fall per 100 000 invånare. Jämförbara länder som Finland, England och Belgien ligger runt 600. Polisen rapporterar ­enligt medierna att användandet av handgranater bland kriminella i Sverige saknar motstycke i världen bland länder som inte är i krig.

UD förmodas nu sammanträda för att hitta länder där det faktisk förekommer handgranater trots att man inte är i krig så att Sverigebilden kan korrigeras.

Sverige berömmer sig om stabila offentliga finanser. Det finns till och med en lag om budgetbalans. Men att lyckas balansera budgeten är mindre imponerande om vi därigenom försummar att betala för samhällets grunduppgifter.

Lika lite imponerande som att Migrationsverket har fri dragningsrätt till Riksgälden och får dra hundratals miljarder utan att Magdalena Andersson reagerar på något märkbart sätt.* Försvaret och Polisen däremot – statens kärnuppgifter – får krypa på sina knän i förnedring för att ens få några ynka miljarder extra. Då är man väldigt mån om ”budgetbalansen” minsann.

Jo, det är i dessa delar ett sjukt samhälle vi lever i. Det går inte att se det på annat sätt. De politiska prioriteringarna är förvridna. Blicken för det centrala och viktiga svag och irrande.

Bortom det akuta skedet behöver vi alldeles uppenbart en ny typ av politiker som lyder under en ny typ av grundlag där statens kärnfunktioner inte kan kompromissas bort, där äganderätten har en mycket starkare ställning liksom rättsväsendets oväld och kvalité. Precis det som MRRS arbetar för – och efter förmåga och resurser kommer att fortsätta arbeta för.

Omstart Sverige. Hög tid.

Läs artikeln från vilken citaten är hämtade här >>

* Områdena migration samt etablering har budgeterats för ca 300 miljarder kronor bara för åren 2016–2019. Det är ca 100 miljarder mer än Rättsväsendet respektive Försvaret är budgeterade för under nämnda period. Källa: Finansdepartementet.

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.