Debatten om äganderätten till skog och mark

Skogsstyrens förlorade målet mot skogsägarna (17/1) i Norrland. Bakgrunden är att några skogsägare ville avverka sin”fjällnära” skog  men Skogsstyrelsen nekade till detta liksom även till att lämna ersättning eftersom det enligt myndighetens uppfattning inte var ”mark under användning”. Domstolen underkände detta märkliga  påstående samt slog fast att samma regler ska gälla för ersättning vid påtvingat avverkningshinder som om staten beslutar om ett naturreservat på privat mark.

Nu har Skogsstyrelsen dock överklagat och man lämnar således markägarna ingen ro. Men om nu målet med Skogsstyrelsens överklagande inte är att ta bort ersättningen från ägarna utan att fastställa vad som gäller vid ägarbyten eller om ägarn kommer in med en ny ansökan om avverkning, så kanske överklagandet är nödvändigt. Vi får se hur det utvecklar sig.

Några centerpartister har i en artikel nyligen gått hårt åt Skogsstyrelsen. Med tanke på hur denna myndighet historiskt agerat mot skogsägarna med sina ”biotop”- kampanjer och den därmed minst sagt sagt märkliga syn på äganderätten – samt den ringaktning man visat mot markägarnas eget ansvarstagande över generationer för sin skog och sin mark – så kan man nog säga att Skogsstyrelsen samlat ihop till en avhyvling.

Här är en bra genomlysning >> 

Här är  artikeln från centerpartisterna >>

Här är Skogsstyrelsens svar >>

Och här en bra sammanfattning av debatten >>

Biotopkampanjerna

Vad som är minst lika allvarligt som Skogsstyrelsens, länsstyrelsernas biotopkampanjer är kommunernas pennalisering av markägarna. Misstanken att det är miljöaktivister som styr och ställer på många kommunkontor tycks ha en hel del fog för sig.

Radikala miljöaktivister sitter på ledande positioner i en fjärdedel av Sveriges kommuner, visar ny forskning från Örebro universitet. ”Handläggare utnyttjar sin ställning men beaktar inte de skyldigheter som offentlig förvaltning innebär”, säger en jurist på LRF.

”Ett färskt exempel på aktivism i den svenska offentliga förvaltningen är till exempel fallet med Sebastian Kirppu. Han arbetade på Länsstyrelsen som naturinformatör men på fritiden inventerade han djur och växtarter i avverkningshotade skogar för att få dem nyckelbiotopklassade.”

Läs mer här >>

Jurist på krigsstigen

Och här har vi en jurist som inte väjer för att stå upp för äganderätten:

”Flera tunga jurister är eniga – statliga myndigheter struntar i grundlagen och kör över sina medborgare. Skogsstyrelsens försök att rättfärdiga stöld från skogsägare är inte unikt, menar juristen Claes Sjölin. ”Släpa tjänstemännen till skranket. Om de som ständigt kränker äganderätten straffades för tjänstefel skulle förmodligen statens uppförande ändras radikalt”, säger han.”

Läs hela här >>

Det känns ändå som att markägarna börjar få nog av den bristande respekten från statens sida och att vinden kan ha vänt till förstnämndas fördel.  Januariöverenskommelsen innehåller också en del punkter som pekar i rätt riktning men som det mesta med den överenskommelsen, så är det skrivet i stjärnorna vad som egentligen blir av och vad som av regeringen kommer att dribblas bort i långbänkar.

______________________________________________

Stöd MRRS i vårt arbete för en fördjupad demokrati och ett starkare rättssamhälle. Donera eller bli medlem! Se här >>

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.