Bombmurklan och äganderätten…

Det är fler som har uppmärksammat att äganderätten är under angrepp – men vissa domstolar håller emot.

Domstolen ansåg alltså att markägaren inte gärna kan tillåtas drabbas både av ett förbud att avverka och den ekonomiska förlusten av förbudet. Verkar vettigt, eller hur?”

Tyvärr resonerar inte alla på detta ytterst rimliga sätt. Särskilt inte Länsstyrelserna där många av dem kör på med sina strandskyddsutvidgningar utan vare sig hämningar eller hänsyn till äganderättens grunder och principer.

Se artikeln här >>

Facebook Comments