Bombmurklan och äganderätten…

Det är fler som har uppmärksammat att äganderätten är under angrepp – men vissa domstolar håller emot.

Domstolen ansåg alltså att markägaren inte gärna kan tillåtas drabbas både av ett förbud att avverka och den ekonomiska förlusten av förbudet. Verkar vettigt, eller hur?”

Tyvärr resonerar inte alla på detta ytterst rimliga sätt. Särskilt inte Länsstyrelserna där många av dem kör på med sina strandskyddsutvidgningar utan vare sig hämningar eller hänsyn till äganderättens grunder och principer.

Se artikeln här >>

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Formellt fil.kand i bland annat filosofi och social-antropologi och har därefter fortsatt att studera de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Drivit eget företag med anställda inom marknadskommunikation under 25 år. Numera ligger fokuset på författarskapet. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Handbok för alternativa tänkare. Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.