Apropå den nya Medieutredningen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tryckfrihetsexperten Nils Funcke såg långt 2015

”…Men när intentionerna konkretiseras av regeringens utredare Anette Novak faller fikonlövet. Då framträder ett system som i all sin nakenhet innebär en direkt politisk styrning och öppnar för än fler ingripanden mot publikation som efter Novaks uthållighetstest rangerar och inte upprätthåller en ”godtagbar kvalitet”.

”Det öppnar för godtycke och smak. Det blir tydligt när Novak inte förmår definiera kvalitet utan tar till ett cirkelresonemang om att det först vid en ”jämförelse mellan olika ansökningar och förslag ofta klargörs var gränsen för godtagbar kvalitet ska dras”.

”Som grädde på detta moras av brist på precision tänker Novak föreslå ett demokratikrav. Endast publikationer som anses inta någon, ännu ej definierad, demokratisk grundhållning ska få stöd. Anette Novak negligerar och bortser helt från förbudet i yttrandefrihetsgrundlagen mot hindrande åtgärder och kravet på etableringsfrihet.”

”För att kunna ta Alice Bah Kuhnkes högtidstal på allvar krävs att ministern avstyr Novaks fortsatta perforering av grundbultarna som bär upp yttrandefriheten. Det är sannolikt en from förhoppning eftersom Anette Novak varit obrottsligt lojal med uppdraget. Hoppet får ställas till justitieminister Morgan Johansson som har ansvaret för grundlagarna.”

”Vill samhället understödja det fria ordet ekonomiskt kan det ske genom att sänka de sociala avgifterna för bokförlag, tidningsföretag, filmskapare, webbtidningar, radio- och tv-bolag och övriga former av masskommunikation som faller in under tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Visst finns gränsdragningsproblem med ett sådant system. Men det är sannolikt enda sättet att bevara yttrandefriheten som en ögonsten i ett fritt rike.”

Läser man Anette Novaks svar från 11/12-15 så framstår hon där som hovsam och endast inriktad mot ny teknik. När nu utredningen kommer så går hon istället ”all in” med både krav på etnisk ”mångfald” och vänsterns favorit begrepp ”allas lika värde” (sistnämnda gäller dock förstås inte de anser sig vara socialkonservativa eller som hyr stora hotell för att dela ut priser till liberalkonservativa icke-socialister. De tillhör en annan kategori än de som är lika mycket värda – och ska behandlas därefter – för att nu säga det självklara…).

Som Nils Funcke säger – han som till skillnad från Anette Novak både kan och respekterar grundlagen – så är Novaks utredning ett direkt angrepp på tryckfrihetsförordningens stadgar om att staten inte får särbehandla en publikation p.g.a .innehåll. Och vad gäller uppdragsgivaren kan vi konstatera att hon i debatten med Ola Wong om museernas politisering tvår sina händer (SvD 26/10). Hon vill på intet sätt politisera kulturen, nej nej. Hon vill tvärtom hindra politisk styrning…

Men när ni hör demokratiminister Alice Bah Kuhnke prisa yttrandefriheten så minns att tal vid vita dukar är en sak och handling en annan.”

Nils Funcke tycks inte kunna få mera rätt.

Man hoppas på en debatt i seriösa media mellan honom och den oförblommerat politiserande Annette Novak – allt medan vi förväntar oss att AB Kuhnke fortsätter tar avstånd från all politisering av innehåll i statligt stödda verksamheter och medier…

För övrigt anser jag att mediastöd till privata aktörer inte ska behövas alls. Helt galet från början till slut. Inleder bara makten i frestelse att styra och ställa med det fria ordet. Det vi just nu, inte utan vämjelse, bevittnar.

Se Funckes artikel här >>

Och lite mer om Medieutredningen och de leende marodörerna här >>[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.