Ännu en socialistisk stat kraschlandar

Vad är frihet värd utan äganderätt? Inte mycket, ty hur ska du kunna uttrycka politisk kritik om du inte tillåts äga medlen för att göra det? Och hur ska incitament skapas för företagande och innovation om du inte får ha kontroll, legalt skydd för och bestämmanderätt över din egendom och dina investeringar? Hur ska korrekta priser på en marknad kunna sättas utifrån tillgång och efterfrågan om inte enskilda företag (med ägande av sina resurser) med sin spridda och lokala information får finnas?  Hur kan ens en demokrati existera utan äganderätt  när som vi sett yttrandefriheten inte får fritt utrymme? Frågan är redan besvarad. Det är därför all kommunism och socialism är och förblir en återvändsgränd eller rättare sagt en dyster väg mot ekonomiskt förfall, fattigdom, ofrihet, korruption och mordiskt förtryck.

Nu ser vi det igen i Venezuela.

Så glöm aldrig:

”Jonas Sjöstedt gratulerade den nu diktatoriske Maduro till valsegern 2013. Åsa Linderborg hånade liberaler som varnade för föregångaren Chávez angrepp på demokratin.” ”Vänsterpartiet vill avskaffa den privata äganderätten även här. Den ståndpunkten borde kritiseras betydligt oftare och hårdare än vad som sker i dag – exempelvis när Löfven stolt markerar att (V) till skillnad från ett visst annat parti är “anständigt”.

Det finns ingen anständighet i att vilja rasera en av grundpelarna för det fria samhället. Det finns ingen anständighet i att försvara totalitära idéer och sedan rycka på axlarna när de urartar i förtryck. Det är höjden av oanständighet – och var och en som gör det borde också lastas för det.”

Precis så. Men i Sverige kommer dessa politiska idioter (en spade är en spade) oftast undan med sin oanständighet genom en depriverad, okunnig och vänstermarinerad kultur- och mediamiljö.

PS

Några skulle med visst fog vilja ersätta oanständighet med ondskefullhet. Det är nämligen höjden av djävlighet att vilja rasera ett helt samhälle för att med maktens brutala näve införa ett samhällssystem som en normalbegåvad person efter en kort analys inser måste barka åt, just det – helvete.

Här är en länk till den citerade artikeln >>

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.