10 + 2 saker som borde göras under 2022

Starkt inlägg i debatten av affärsjuristen Claes Sjölin.
Här följer en sammanfattning av punkterna samt en länk till själva artikeln.

  1. Ge skogsägare upprättelse.
  2. Se till att de mänskliga rättigheterna i praktiken blir mänskliga rättigheter också för näringslivet.
  3. Gör om strandskydden i grunden.
  4. Ta det svenska raset i internationell ranking på allvar.
  5. Se till att Sverige rättar sig efter Europadomstolens domar.
  6. Se till att aktivistiska tjänstemän och deras chefer fälls för tjänstefel när de utan rättsligt stöd försöker runda lagen.
  7. Ge tillbaka större makt över straffmätningen till domstolarna.
  8. Vänta inte med att stärka domstolarnas oberoende ställning.
  9. Ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta reda på hur stora vatten- och markområden av landets yta som på ett eller annat sätt är miljöskyddade (och rimligheten i detta).
  10. Ge oss en riktig justitieminister.

Och till detta vill jag tillägga:

11. Gör om valsystemet till personval i enmansvalkretsar så att de valda får en direkt ansvarskoppling till dem som valt dem och inte i första hand till respektive partiledningen som ängslig röstboskap. Först då kan vi få in verklighetens folk och också få en lagstiftning som på allvar kan ta i tu med ovanstående. Innan dess kommer tyvärr mycket lite att hända.

12. Återinför maktdelningsprincipen med två kammare för en mer övertänkt och genomtröskad lagstiftning som inte, som nu, är extrem känslig för olika, av högljudda aktivistgrupper, uppiskade opinioner vare sig dom säger sig stå för “öppna gränser”, att insekter i ett stenrösen har företräde framför äganderätt och rådighet över sin egen mark, ogrundad klimatalarmism (med påföljande energikris) eller olika importerade  vänsterideologier som multikulturalism, identitetspolitik, kvoteringsmani och påbjuden kulturell självspäkelse. Återupprätta Montesquieu!

Här är artikeln >>

 

 

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.