Strandskyddet – ren och skär konfiskation

Här följer hela texten på en artikel från helahelsingland.se den 22/6.

Strandskyddet måste reformeras i grunden. Varför skall djur och växter ha företräde framför människan i just detta område som kan sträcka sig 300 m från strandlinjen? Det framställs som om detta område är synnerligen speciellt. Jag har 60 års erfarenhet av sådan mark och kan konstatera att det inte är något speciellt med den, skriver Bengt Holmgren i en replik till Per-Olof Erickson.

Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen i Gävle, säger i sitt inlägg i denna tidning [se här >>] sig vara beredd till strid för strandskyddet för att det inte skall urholkas ytterligare.

Strandskyddet har inte urholkats utan genomgått successiva skärpningar och är nu helt orimligt. Vad är egentligen strandskyddet? Det låter ju bra att något skall skyddas. Men vad det handlar om är att frånta ägare av strandnära mark rådighet över sin mark. Han får inget göra. Allmänheten samt djur och växtliv skall skyddas från den som äger marken.

Självklart skall det finnas tillgång till stränder för allmänheten. Detta tillgodoses i de flesta områden genom allmänningar som avsatts för detta ändamål när uppstyckning för bebyggelse skedde. Vid behov skall ytterligare mark kunna förvärvas för att komplettera.

Det är helt orimligt att som nu anse att allmänheten skall ha tillträde till alla stränder. På privat ägd mark skall fastighetsägaren åtnjuta hemfrid. Detta innebär att allmänheten inte får vistas inom syn och hörhåll. Vidare skall ägare av strandnära mark ha samma rätt som andra fastighetsägare att uppföra byggnader och anlägga t.ex. en brygga. Och en brygga är ofta en nödvändighet för att kunna förtöja en båt och för badliv.

Vad det i grunden handlar om är respekt för äganderätten. ”Strandskyddet” handlar inte om att skydda stränder, det handlar om ren och skär konfiskation. Inte av äganderätten till marken utan till dess innehåll. Med nuvarande regelverk får en obebyggd fastighet inte bebyggas vilket i praktiken gör den helt värdelös. För att allmänheten skall kunna nyttja den och inte störas av ägaren!

Ett argument som framhålls är att livsvillkoren för djur och växter inte får förändras. Men varför skall djur och växter ha företräde framför människan i just detta område som kan sträcka sig 300 m från strandlinjen? Det framställs som om detta område är synnerligen speciellt. Jag har 60 års erfarenhet av sådan mark och kan konstatera att det inte är något speciellt med den. Det finns dock säkert något undantag.

Äganderätten är en grundsten i vårt samhällsbygge och en förutsättning för det unika välstånd som vi alla kunnat komma i åtnjutande av. Äganderätten måste till varje pris värnas. Det har under de senaste 100 åren varit utsatt för ständiga attacker som i stor utsträckning kunnat avvärjas.

Strandskyddet måste reformeras i grunden.

Bengt Holmgren
Medborgarrättsrörelsen i Sverige, Nätverket Rätt Strandskydd”

P.S.
Du hittar originalartikeln här >>

Facebook Comments