Rätten till hemfrid måste säkras i lag

Medborgarrättsrörelsen kräver nu i skrivelse till regeringen att hemfriden måste ses över och säkras med lag. Detta innan ett nytt regelverk för drönare antas.

Läs här regeringens förslag. MRRS skrivelse bifogas nedan.

 

Skrivelse till RegeringenMRRS (1)

Facebook Comments