Rätten till hemfrid måste säkras i lag

Medborgarrättsrörelsen kräver nu i skrivelse till regeringen att hemfriden måste ses över och säkras med lag. Detta innan ett nytt regelverk för drönare antas.

Läs här regeringens förslag. MRRS skrivelse bifogas nedan.

 

Skrivelse till RegeringenMRRS (1)

Facebook Comments

Bengt Holmgren

Författare: Bengt Holmgren

Född och uppvuxen i Stockholm. Efter KTH och HHS bosatt i Washington DC, Stockholm, Söderhamn och Bryssel. Sedan 2014 återflyttad till Stockholm. Arbetat för Världsbanken, Petroswede, Svenska Petroleum, OPAB, Bergvik Kemi/Arizona Chemical/International Paper. Intresserad av samhällsfrågor. Driver Nätverket Rätt Strandskydd med inriktning på att stärka ägarens rättigheter. Vice ordf. i Medborgarrättsrörelsen i Sverige, MRRS.