Är myndigheter “opartiska”?

Kan man lita på att handläggning sker på korrekta grunder? Tydligen inte enligt en artikel i Skogsaktuellt under rubriken “Att avskeda en aktivist” som inleds med “Våren har varit en ögonöppnare för många. Miljöpartiet har visat sig vara en språngbräda för extremister rakt in i vår riksdag. Flera andra partier och myndigheter nöjer sig med att söka sin vänkrets bland utomparlamentariska aktivister.” Artikeln kan läsas här i sin helhet. Att det förhåller sig som det framgår av artikeln har varit tämligen uppenbart för oss alla.

Rebecca Weidmo Ubell har bl.a. studerat politiska tillsättningar. Läs här hennes senaste artikel på detta tema. Rebecca är mycket flitig, skriver rappt och har väl underbyggda artiklar som hänger ut den förljugenhet som råder och hur de som har makten förser sig och sina vänner.

I Skogsaktuellt nr 5, 1 juni, förklarar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att han vill se en färggladare skog. Denna artikel finns endast i pappersupplagan. Bucht vill se fler aktiviteter i svensk natur, större utnyttjande av de möjligheter som finns till rekreation, skapande, inspiration med mera. Fler människor och fler aktiviteter måste få plats i naturen. Det andas mycket Klas Sandells tes om “allemansrätten som ett uttryck för ett “mångbrukat hänsynslandskap”.

Det Bucht vill göra är i klartext att räkna bort äganderätten som ett intresse att ta hänsyn till.

Facebook Comments