När självklarheter blir till stora problem

Att anlägga en brygga…

Att få anlägga en brygga på sin egen ägandes fastighet borde vara en självklarhet. Det är många gånger nödvändigt för bad och strandliv och framförallt för båtliv. Men våra politiker och horder av tjänstemän i regeringskansliet och statliga myndigheter söker sysselsättning för att motivera sin existens och fortsatt expansion av sina imperier av ofta aktivistiska tjänstemän. Med detta menas tjänstemän som har en agenda som vanligtvis går ut på att främja djur och växtlivets betingelser, absolut inte människans och definitivt inte fastighetsägarens livsbetingelser och behov. En fastighetsägare skall inte ha fler rättigheter än allmänheten är inställningen.

Ett fastighetsköp innebär stora uppoffringar av pengar, tid och möda men med förhoppningen om trevliga upplevelser. Regelverket skapat av den politiska klassen och administrerat av en kader av tjänstemän kan göra fastighetsköpet till en mardröm i värsta fall. Ibland som i det aktuella fallet med statsministerns statssekreterare på grund av reglerna som inte följts. Regler som inte borde finnas där eller i varje fall vara enklare. Fastighetsägare måste ha mer att säga till om på sin fastighet.

En av våra sympatisörer – Mats Ringborg med hustru Catharina – med fastighet på Muskö har gjort det mesta rätt men varit trakasserade av myndigheterna under mer än 10 år. Mycket tid och pengar har behövt ägnas åt saken. Ärendets gång har nu dokumenterats på ett mycket förtjänstfullt sätt så att andra kan ta del av maktens labyrinter och irrgångar.

En slutsats är klar – det behövs ett paradigmskifte som Ulf Kristersson har utlovat. Strandskyddet måste reformeras i grunden!
Några viktiga texter

Här kommer länkar till två utmärkta artiklar. En i Focus av Claes Sjölin och en i Smedjan som ges ut av Timbro. Den i Smedjan är inte helt korrekt vad gäller allemansrätten, som är en konstruktion som utvecklades från 1937 fram till 1948 i samband med införandet av lag om semester. Om detta kan man läsa i en mycket intressant och välskriven artikel författad av Gunnar Wiktorsson och publicerad i Juridisk Tidskrift. Ordet “allemansrätt” som påstås vara en urgammal sedvänja lanserades först då. Du hittar den >>här.

 Sprid gärna artiklarna till vänner, grannar och bekanta samt och använd texterna som underlag för insändare i din lokaltidning.

Facebook Comments