“Strandskyddet”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Strandskyddslagen tillämpas idag på ett sätt som i praktiken innebär att marken tillhör staten: en expropriation utan ersättning. Bengt Holmgren är samordnare för Nätverket Rätt Strandskydd, NRS.

Nätverket vill erbjuda intresserade ett forum för att utbyta erfarenheter, distribuera aktuell information och samordna aktioner för att påverka utvecklingen. Nätverket är öppen för envar där man – utan kostnad – kan få mail med löpande uppdateringar.
Nätverket är en verksamhet inom ramen för Medborgarrättsrörelsen i Sverige, MRRS

Det är väsentligt att äganderätten inte undergrävs, och att Sverige följer Europakonventionen om medborgerliga rättigheter där äganderätten har en starkare ställning än i svensk lag.

Fyll i nedanstående kontaktformulär så kan du få kontinuerlig information och delta i i diskussion till det s.k. strandskyddet (som ju inte skyddar markägaren och dennes rätt att fullt ut bruka sin egendom.)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_cf7 id=”432″][/vc_column][/vc_row]

Facebook Comments